Čchi-kung 6 dechů


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 11/11/2018
Celý den

Místo konání
Centrum komplexní péče Dobřichovice

kategorie


Cvičení čchi-kung pochází ze staré Číny a má tisíciletou tradici. Pomáhá upevnit zdraví a doplnit energii. Je to cvičení vhodné pro každého. Čchi-kung se také nazývá cvičení pro dlouhověkost. Tím, že je cvičení pomalé, působí do hloubky celého organismu. Člověk se naučí lépe pracovat s dechem a při speciálních cvicích i s vlastním hlasem.
Tento kurz bude věnován sestavě Čchi-kung šesti dechů, (čínsky Liu zi jue). Je to tradiční sestava šesti cviků, které pomáhají léčit vnitřní orgány.

Seminář CKP Dobřichovice. více zde

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.