Freudovy dny v Příboře


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 21/09/2018 - 22/09/2018
Celý den

Místo konání
Masarykovo gymnázium Příbor

kategorie


FAKULTNÍ NEMOCNICE Ostrava a Lékařská fakulta OU ve spolupráci s psychiatrickou ambulancí MUDr. Evy Ressnerové pořádají FREUDOVY DNY V PŘÍBOŘE

TÉMA: PSYCHOSOMATIKA

celý program zde: freudovy_dny_2018

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.