Indikace k psychosomatické péči a předávání pacienta (vědecká schůze)


Detaily události


mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 27/04/2018
13:45 - 17:00

kategorie žádné kategorie


Další vědecká schůze Společnosti psychosomatické medicíny se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 v Lékařském domě na Praze 2.

Tématem je: INDIKACE K PSYCHOSOMATICKÉ PÉČI A PŘEDÁVÁNÍ PACIENTA

CENA: zdarma, rezervace místa na www.psychosomatika-cls.cz (v sekci akce)

PŘIHLÁŠENÍ: https://goo.gl/forms/ctrG0JUD4sPzRQ1h1

ADRESA: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2, 120 00

PROGRAM:
• 14:05 – 14:20 prezentace Psychosomatického centra
• 14:20 – 14:50 doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.: Co je psychosomatická konzultace?
• 14:50 – 15:20 MUDr. Michaela Ročňová: Předávání psychosomatického pacienta (praktickým lékařem)
• 15:20 – 15:35 přestávka
• 15:35 – 16:00 MUDr. Daniela Šroubková: Předávání psychosomatického pacienta do specializované péče
(psychoterapeutem)
• 16:00 – 17:00 Volby výboru SPM ČLS 2018: představení kandidátů.

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.