Intimita v psychosomatice


Detaily události

  • Datum:

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 26/05/2018
Celý den

kategorie žádné kategorie


Intimita v psychosomatice

Již 9. ročník konference Základy komplexního psychosomatického přístupu se uskuteční 26. května v CKP Dobřichovice.

Jako hlavní téma konference jsme zvolili INTIMITA V PSYCHOSOMATICE.

Kdo bude přednášet? MUDr. Chvála, MUDr. Kolátor. Mgr. Pospíšilová, Mgr. Slavíková, Mgr. Stuchlík, doc. Šimek, Mgr. Šimek, Mgr. Šídová, PhDr. Trapková, MUDr. Vondřich, PhDr. Vondřichová, MUDr. Koblic Zedková.

Více na https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminare/

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.