Kurz OPD II


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 08/12/2017 - 09/12/2017
Celý den

Místo konání
Národní ústav duševního zdraví

kategorie


Institut klinické psychologie realizuje ve dnech 13-14.10., 8-9.12. a 15-16.12.2017 kurz OPD 2, který je určen pro psychiatry, psychoterapeuty a  psychosomaticky orientované lékaře. Záměrem postgraduálního kurzu je poskytnout praktické vzdělání v psychodiagnostické metodě Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2. Cílem je zajistit získání těchto znalostí a dovedností:

Vedení úvodního psychodiagnostického rozhovoru dle principů OPD-2, klinické posouzení psychického fungování pacienta dle jednotlivých diagnostických os (prožívání nemoci a předpoklady pro léčbu, dysfunkční vztahové vzorce, intrapsychický konflikt, osobnostní struktura, psychická porucha) tak, aby výsledky byly spolehlivé a srovnatelné, formulování psychodynamického závěru a posouzení indikace a navržení plánu psychologické léčby, hodnocení změn a efektu psychologické léčby.

Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu úvod do psychodynamických modelů psychopatologie a diagnostiky osobnosti.

Celková cena kurzu je 10800,- Kč. a probíhá pod lektorským vedením MUDr. Davida Holuba, Ph.D. Přihlášky a dotazy podávejte, prosím, prostřednictvím www.ikpcr.cz, kde naleznete i bližší informace o kurzu.

Místo konání: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, Klecany

 

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.