Nad filmem Nerodič


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 23/05/2018
17:30 - 20:00

Místo konání
MFF UK Praha

kategorie žádné kategorie


Jsou všechny rodiny stejně užitečné?

Diskuse o mnohočetných podobách současných rodin nad dokumentárním filmem Nerodič režisérky Jany Počtové vedou rodinní teraputi PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála. Promítání společně s autorkou na MFF UK Praha, Malostranské nám. 2/25, posluchárna S1, 4.patro.

Více na plakátku zde: PodobyRodiny_MFF_2305

Přihlašování na akci zde

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.