Neuropsychiatrické fórum


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 25/04/2018 - 27/04/2018
Celý den

Místo konání
Francouzský institut

kategorie žádné kategorie


Vážené dámy, vážení pánové,

jménem organizačního výboru Neuropsychiatrického fóra (NPF) si Vás dovolujeme pozvat na VIII. konferenci NPF (25. – 27. dubna 2018). Akce se uskuteční v prostorách Francouzského institutu Praha, Štepánská 644/35, Praha 1. V příloze naleznete pozvánku s tématy. Přihlásit se můžete online: https://www.conferencepartners.cz/NPF/forms16/reg_form.php

Více informací naleznete na webu: www.npforum.cz nebo: https://www.facebook.com/npforum

Těšíme se na Vaši účast! 

S úctou,

organizační výbor NPF

———————————————————-
Neuropsychiatrické fórum o.s.
Sokolská 1805/26, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 110, fax: 224 261 703
e-mail: sekretariat@npforum.cz
web: www.npforum.cz

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.