Psychoanalytická psychosomatika v dětsví a dospívání


Detaily události

  • Datum:

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 13/04/2018 - 15/04/2018
Celý den

kategorie žádné kategorie


Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci Psychoanalytická psychosomatika v dětství a dospívání, kterou pořádá dětská sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova ve dnech13. až 15. dubna 2018 v Praze. Své příspěvky přednesou zahraniční i domácí odborníci – Ágnes Hódi (HU), Ann Horne (GB), Michael Šebek (ČR), Lydia Tischler (GB) a další. Veškeré informace o konferenci naleznete v přiloženém letáku a na webu ČSPAP – www.cspap.cz. Přihlášky zasílejte na adresu conf@cspap.cz, kapacita konference je omezená. 

www.cspap.cz.

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.