Psychosomatické kolokvium v Curychu


Detaily události

  • Datum:

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 17/09/2018
Celý den

kategorie


Program podzimního kolokvia pro psychoterapii a psychosomatiku v Curychu vypadá takto (zde)

Asi tam nikdo za našich lidí nebude jezdit každé pondělí, publikujeme jako příklad, jak to dělají jinde ve světě. Tam, kde neposuzuje dr.Kubek, co se v medicíně smí a co nesmí dělat.

Organizace:

Herbstsemester 2018 Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik Lehrveranstaltungsnummer 2494 Kolloquium für Psychotherapie und Psychosomatik Schwerpunktthema: Wenn der Körper Symptome macht / Körper und Psychotherapie

Jeweils montags, 11.15 – 12.30 Uhr Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik, Culmannstrasse 8, 8091 Zürich, Grosser Kursraum U15
Organisation Prof. Dr. med. Roland von Känel, Prof. Dr. med. Gabriella Milos (Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik, UniversitätsSpital Zürich); Dr. med. David Briner (ZGPP, Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik, Stadt Zürich)

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.