Vědecká schůze ČPtS ČLS


Detaily události

  • Datum:

Datum / čas
Date(s) - 05/10/2018
10:00 - 13:30

Místo konání
Lékařský dům I.P.Pavlova, Praha

kategorie


PSYCHOTERAPIE V SOUČASNÉMU SYSTÉMU PÉČE O ZDRAVÍ

aneb

CO JE A NENÍ PSYCHOTERAPIE

Praha, Lékařský dům, 05.10.2018. Na tuto odbornou schůzi navazuje odborná schůze SPM ČLS. Diskuse po každé přednášce.

  • 9:30 – 10:00     Registrace
  • 10:00 – 10:30   MUDr. Jan LORENC:  „Etická dilemata v nepřehledném poli psychoterapie“
  • 10:45 – 11,15     PhDr. Robert HUNEŠ: „Pilíře etiky v pomáhajících profesích“
  •  11:30 – 12:00   přestávka, občerstvení, kuloárové diskuze
  • 12:00 – 12:30   prof. JUDr. Ivo TELEC: „Psychoterapie legální a ilegální“
  • 12:45 – 13:15    MUDr. Vladislav CHVÁLA: „Je psychosomatika víc než obchod s deštěm? aneb Proč nestačí jen psychoterapie“
  • 13: 30               ZÁVĚR
This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.