Vliv mysli na imunitní systém a na naše zdraví


Detaily události

  • Datum:

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 04/09/2018 - 11/10/2018
0:00

kategorie


PROJEKT MysliProtiRakovině

Série přednášek:

  • 4.9. Praha ČLS
  • 12.9. Liberec
  • 25.9. Praha UK
  • 11.10. Brno

více zde Pozvánka na cyklus přednášek_MyslProtiRakovině

 

Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP

PhDr ing.Martin Pospíchal, člen výboru

 

This entry was posted in nabídka akce. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.