Čerstvá zpráva: situace psychosomatiky v Rakousku

Situace psychosomatiky v Rakousku

Na počátku roku 2018 byla v Rakousku založena subdisciplína v psychosomatické medicíně. Byla nazvána „specializace v psychosomatické medicíně související se specializací“. Novou specializaci mohou získat praktičtí lékaři a lékařští specialisté všech klinických oborů. Tak je strukturovaná integrace psychosomatické medicíny ve všech lékařských oborech připravena a formálně dosažena. Tento vývoj doplňuje dobře zavedené „PSY-Curriculum“, které je součástí dalšího vzdělávání lékařů (CME) v Rakousku již více než 25 let.

Z toho vyplývá, že v Rakousku existují dva způsoby získání psychosomatické kompetence: účast na PSY-Curriculum úrovni jedna, a druhá, získání diplomu pro psychosociální medicínu a diplomu pro psychosomatickou medicínu; nebo novou specializací. Na rozdíl od rakouských PSY-učebních plánů pro psychosociální medicínu a psychosomatickou medicínu bude trénink pro tuto sub-specialitu probíhat především v nemocnici v příslušném oboru vlastní lékařské odbornosti. Po 18 měsících poskytování psychosomatické péče ve specializované jednotce absolvuje jako „absolvent s diplomem pro specializovanou psychosomatickou medicínu“. Oba přístupy k psychosomatické kompetenci jsou považovány za rovnocenné předpoklady pro vstup do třetí úrovně PSY-Curriculum. Tato úroveň nabízí školení pro psychoterapeutické lékařství a vyžaduje další tříletý trénink před absolvováním.

Z věstníku EAPM přinesl Ondřej Masner