8. 9. 2015

logo_SPM_modra_čtverecSchůze výboru 8. 9. 2015 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Masner, Kabát,Týkalová, Krulík, Skálová; Trapková, Poněšický,

Omluven: Roubal

Program:

 1. Kontrola min. zápisu. Zbývá dokončit:
  1. Pokračujeme ve věci etické komise SPM- směřujeme finalizaci k valné hromadě
  2. Oslovit předsedy odborných společností, aby zprostředkovali kontakt s psychosomaticky orientovanými kolegy a pracovišti pro spolupráci s PsychoSomem a pro konferenci v Liberci na rok 2016 (Chvála)
  3. Výzva držitelům Osvědčení o psychosomatickém vzdělávání IPVZ, aby si podali přihlášku do oboru a získali Odbornou způsobilost v psychosomatické medicíně podle nové náplně oboru dle Věstníku MZ/ 2015 částka 5 (zdržení při jednání s MZ, dopisem držitele vyzve Chvála)
 2. Administrativa od minulého výboru  (Chvála)
  1. Korespondence: 87 mejlů, informativně probrána hlavní témata. Diskuse:
  2. Diskuse o situaci psychosomatického oddělení v PL Šternberk, kde pojišťovna 205 podala trestní oznámení na vedení PL s pochybností, zda je správné na psychosomatickém pracovišti používat také rehabilitaci. Policie ČR zve k výslechu stovky pacientů, aby zjistila, „zda šlo o léčbu psychiatrickou či tělesnou“. Výbor SPM projevuje podiv nad postupem pojišťovny i orgánů činných v trestním řízení.
 • Projednána výzva prof.Svačiny k uvedení odborníků k naší problematice pro Olomoucký kraj. Navrhujeme MUDr. Kryla z PL Šternberk.
 1. On-line přístup na stránky ČLS- heslo chtějí všichni členové výboru
 2. Měli jsme nabídku EAPM uspořádat světový kongres psychosomatiky v Praze v r. 2019. Výbor EAPM nakonec vybral na svém jednání jako místo konání Rakousko- Salzburg s odůvodněním, že dosud nemáme svého zástupce v řídících orgánech EAPM. Měli bychom usilovat o svého zástupce v EAPM. Možnosti prozkoumá Masner.
 1. Žádost MUDr.Mitové z Brna o zastřešení biorezonanční léčby (Bicom) pod naši společnost. Jde o kolegy, kteří pracovali s podobnou klientelou (MUS), ale šli cestou od akupunktury přes elektroakupunkturu dle dr.Vola až Bicomu a dalších přístrojích postavených na představě biorezonance. Výbor žádost projednal a shodujeme se na tom, že na tzv. biorezonančním principu založené metody naše společnost negarantuje. Techniku jejich využívání v humánní medicíně musí ovládat adepti vzdělání v akupunktuře, a tedy jsou zastřešeni Českou akupunkturistickou společností.
 2. Informační brožura v textu doplněna a dotisknuta za 3Kč/kus. Prosím o schválení výdaje. Souhlas, možno proplatit fakturu tiskárně.
 3. V říjnu bude tým Chvála, Trapková, Branná, Petrová a Ročňová přednášet na konferenci psychiatrů o psychosomatice. Ačkoli jsme byli vyzváni k zorganizování sympozia Psychosomatika a organizátoři o to stáli, trvají na platbě 2500,- za každého přednášejícího. To je 12500,- za službu, o kterou si řekli! Je to podle pravidel PS ČLS. Chvála žádá výbor, aby zvážil, zda by tuto misi našich členů mohl podpořit a uhradit přednášejícím konferenční poplatek. Výbor se shoduje na tom, že je třeba znovu požádat prim.Kašpárka (šéf PK Brno) s žádostí o prominutí konferenčního poplatku pro přednášející.
 4. Zahájení prací na konferenci: (Chvála): Téma 16. Konference ve dnech 9-11.6. 2016 v Liberci bude Psychosomatika v různých oborech: Všeobecné praktické lékařství (Seifert), pediatrie (Branná), interna (Svačina?), kožní (Petrovská), urologie (Poněšický Jiří), onkologie, kardiologie, chirurgie (Kabát), gynekologie (Máslová), endokrinologie, revmatologie, imunologie, gerontologie (Kalvach, Nyklesová), psychologie a psychoterapie, fyzioterapie, atd. Je třeba vyhledat odborníky, kteří se tímto směrem ve svém oboru vydali. Dílny. Diskusní panely. Kapacita cca 500 lidí. Součástí konference bude valná hromada SPM. Organizace ve spolupráci s TUL, s katedrou sociální práce. Úkoly:
  1. Oslovit členskou základnu SPM ČLS JEP, s výzvou k aktivní účasti
  2. Obeslat odborné společnosti s výzvou. Dopis ke schválení.
  3. Uzavřít smlouvu na konání konference s vedením TUL
  4. Příprava projektu (Chvála)
  5. Zahraniční hosté (Masner)
  6. Výzkum (Řiháček, zkusit doc.Yamamotovou, doc. Boba)

 

 1. Stanovy: stále nemáme dokončené. Po jednání s JUDr.Vackem (Krulík) porovnáváme znovu vzorové stanovy ČLS s námi navrhovanými. Klíčovým požadavkem pro nás je nezávislost etické komise. Připravíme ke schválení valnou hromadou na 16.konferenci v Liberci. (Krulík, Trapková)
 2. Seminář o výzkumu na půdě výboru 13.10. v 18:00 na Psychosomatické klinice i s pozvanými kolegy. (Masner)
 3. Pracoviště: akreditace a síť. Probrány žádosti o zařazení do sítě pracovišť. Podmínkou pro zařazení je samozřejmě status zdravotnického zařízení (státního, nestátního), lékař na pracovišti nejlépe se vzděláním v psychosomatice (Beran), supervize pracoviště.
  1. Poradna psychosomatiky a homeopatie, Bc. Lapišová: nesplňuje podmínky
  2. Hnízdo Zdraví, MUDr. Hnízdil: doporučujeme vyjasnit vztah nabízených metod a odborníků, kteří jsou oprávněni je provádět (např.rodinná terapie) a doplnit supervizi týmu
  3. Psychosomatická ordinace Jablonec n.N., MUDr. Machanderová: Zařazena
  4. Centrum komplexní péče Sámova, s.r.o., Mgr. Holubcová
  5. Centrum komplexní péče Roseta, s.r.o., MUDr. Jan Slovák
  6. Centrum komplexní péče Dobřichovice, .s.r.o., Mgr. Jana Týkalová

 

 1. Vývoj jednání o kódech výkonů. Pokračujeme v jednání. (Kabát)
 2. DP psychosomatika pro PL, je hotov. Probíhá posuzování a schvalování (informace Chvála)
 3. Příští setkání výboru 10. na Psychosomatické klinice od 15.00-17:30. Další termíny: 8.12 (celodenní 9-16). Rušíme termín 10.11. (budeme v Jeseníku)

zapsal V.Chvála