8. 12. 2015

13. schůze výboru 8. 12. 2015 9:00- 16:00 (celodenní)logo_SPM_modra_čtverec

Přítomní: Chvála, Masner, Kabát,Týkalová, Trapková, Krulík, Skálová, Poněšický, Roubal;

Program- tematické okruhy:

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru
 2. Přihlášky členů do SPM (2x): Mgr. V.Scherer-Malá: požádáme o doplnění motivačního dopisu (odhlasováno 4:3). MUDr. H. Obluková – přijata
 3. Přihlášky pracovišť zařazení do sítě (3x): MUDr. Jindra Friedrichová, MUDr. Aleš Fürst, s oběma souhlas. Projednána také žádost PhDr. Lenky Dostalíkové jako pracoviště psychologické a psychoterapeutické. Potíže s kriterii, P.Roubal nabízí připravit kriteria pro přijetí pracoviště do sítě
 4. MZ požaduje seznam pracovišť, která tvoří základ sítě a kde praxe dosud absolvovaná bude započítávána do povinné praxe žadatelů o atestaci z psychosomatiky. Výbor konstatuje zoufalý nedostatek takových pracovišť a ze stávajících vybíráme a další navrhujeme, případně po projednání s nimi předběžně zařazujeme- viz příloha zápisu
 5. Zahraničí: K jaké nadnárodní společnosti se přidat? EAPM či ICPM?:  Korespondenčně se s oběma společnostmi spojil dr.Masner. Po zvážení nákladů, benefitů se ukazuje vhodnější členství EAPM. Finančně: EAPM – 50 centů na jednoho člena + individuální člen 70€/rok (je nezbytné individuální členství? Vyjasnit rozdíl mezi “zástupcem” a “individuálním členstvím” – ověří dr.Masner). SPM bude hradit účast zástupce na konferenci. Podmínky vstupu: stanovy, překlad do angličtiny.
 6. Návratka organizační složky ČLS JEP. Schválena stejná výše příspěvku PSM ČLS, 400Kč. Matky na MD mohou požádat o snížení příspěvku. Schváleno stejné rozdělení funkcí a složení výboru na rok 2016, v pozici sekretářky paní Menclová.
 7. Projekt 16. konference: Probrán předběžně programu: Obesláno 50 somatických specialistů. 44 má zájem o přednášku. Zbývá 6 bloků. 24 přednášek po 20 minutách a v každém bloku rezerva. Paralelně WS. Vznikají jednotlivé bloky: Biologicko-výzkumný panel, Onkologie, Gastroenterologie, Dermatologie, Neurologie, Fyzioterapie a GIT, Všeobecné lékařství a pediatrie, a různé (ORL, GYN, DIETOLOGIE). Naplánován prostor pro valnou hromadu. Návrh uspořádat průběžnou funkci skupin, případně večer large group. Budou k dispozici tři místnosti průběžně.
 8. Valná hromada: je nutné připravit: (Krulík, Trapková)
 9. stanovy
 10. volební řád
 11. etický kodex
 12. etickou komisi (materiály doporučujeme udělat co nejbližší vzorovým stanovám s výjimkou nezávislé etické komise a poměrného zastoupení členů výboru)
 13. Situace oboru, atestace, akreditovaná pracoviště, stáže. O jednání na MZ referuje Chvála. Odbor vzdělávání a výzkumu MZ je pod tlakem odborné veřejnosti, aby se rozběhly atestace z oboru. Dosud je 24 přihlášených lékařů, ale celý systém vzdělávání není dosud vyladěný. Úzké hrdlo vzdělávání jsou povinné stáže. Akreditační komise byla vyzvána, aby systém zprůchodnila, termín do ledna 2016. Je třeba pracovat na síti pracovišť, a rozhodnout o započitatelné praxi.
 14. Lobování u LK, v ČLS: Objednáme se na vědeckou radu ČLK, a k prof.Svačinovi (ČLS), abychom vysvětlovali pozici psychosomatiky jako oboru a bránili případnému zrušení v dalších vyhláškách k novele zákona 95, která se připravuje. (Chvála, Kabát). Neopomínat Tempus Medicorum. Spolupráce s ČRO2.
 15. Kódy, další tlak na jejich prosazení. Nová verze návrhu výkonů odeslána dr.Šustkové na VZP. Přislíbila intervenci u náměstka MUDr.Hoňka k podpoře schválení návrhu. Domluvena schůzka s dr.Plškovou. Je důležité prosadit novou odbornost a základní výkony.
 16. Výzkum, získávání finančních prostředků, organizace výzkumu, profesionální zázemí? (Helena Franke): Založení neziskové organizace – komplikované podmínky (rada, stanovy… složitá struktura) Jednodušší první krok = založení pracovní skupiny a spolupracovala s pracovními skupinami pro výzkum ostatních asociací. Doc.Řiháček (Brno)- návrh užší spolupráce. Komparativní studie výzkumných prací. Zpevnit a formalizovat existující vazby. Vytvořit pracovní skupinu v rámci PSM. Péči a organizaci pracovní skupiny by zajistila PhDr.Helena Franke. Eva Vošická – fundraising /-kontakt-/  návrhy: žádat firmy /divize péče o zaměstnance/, wellness(?) Blok na konferenci o výzkumu (+Řiháček). Zmapovat, informovat. Pak diskuze – čejenská. Odhlasováno zvolení koordinátorky pracovní skupiny pro výzkum – PhDr. H. Franke helena.franke@psychosomatika.cz (helenafranke@seznam.cz).
 17. Různé:
 18. Kauza M.Kryla PS pracoviště Šternberk. Podpora Společností psychosomatické medicíny.
 19. Kniha Jarmily Klímové a mediální vystoupení v DTV, diskuse. Rozhořčená reakce dr. Daňka a korespondence s ním. Výbor SPM samozřejmě nenese odpovědnost za výroky svých členů, pokud přestřelí při obhajobě psychosomatické medicíny. K diskusi nad teoretickými východisky a prostředky naší praxe je určena odborná půda (konference, purkyňka, odborné diskuse)
 20. 3-5 lidí do výběrových řízení ZP – je třeba na žádost odpovědět. pavla.hehlova@praha.eu (Masner, Týkalová, Kabát)
 21. Prof.Svačina – reakce na odpověď redaktorce článku “Nemoci máte ve své havě”, prosincové vydání časopisu Svět ženy. Dr.Chvála zveřejní původní verzi rozhovoru s redaktorkou pro tento článek na stránkách SPM
 22. Výbor PS pověřil vedením odborné schůze 5. 10. 2016 psychosomatickou sekci PS, kterou formálně stále vede dr.Chvála. Je třeba vyjasnit situaci sekce, podpořit jej existenci na půdě PS, ale vyjasnit hranice a předat vedení sekce. Organizace purkyňky se zatím ujme výbor PSM.
 23. Další setkání 12. 1. 2016 v 15:00 na Psychosomatické klinice Praha.

 

Zapsal Kabát a Chvála

 

 

 

PŘÍLOHA 1

Psychosomatická pracoviště dle typu. Praxe na těchto pracovištích dosud vykonávaná je započitatelná do povinné praxe. Některá z těchto pracovišť aspirují na akreditovaná pracoviště.

Pracoviště I typu- samostatná ambulance (návrh)

 

 1. Doc. MUDr. Pánková, CSc., psychosomatická dermatologie. Pracoviště je součástí Kožního oddělení Fakultní polikliniky, Karlovo náměstí 32
 2. MUDr. Aleš Fürst  – psychiatrie, psychoterapie, psychosomatika, Na Výšině 13,  466 01 Jablonec n.N., www http://mujweb.cz/augmentin/prvni.htm, mobil 604 868 900
 3. MUDr. Ivan Vondřich, Ordinace léčby bolesti, psychosomatické symptomy, v týmu pracují také MUDr. Klára Bláhová, PhDr.Zuzana Hájková. PhD., ivondrich@seznam.cz, Dukelských hrdinů 3, Praha 7
 4. MUDr. Jana Machanderová, Nestátní zdravotnické zařízení. Psychosomatická ordinace, akupunktura. Tel. 605263065, Liberecká 150A, Jablonec nad Nisou, Česká republika
 5. MUDr. Jindra Friedrichová – psychiatrie, psychoterapie a psychosomatika, 28. října 5, 466 01 Jablonec, www.psychamb.cz, mobil 736 105 209
 6. MUDr. Jiří Šavlík, Psychosomatická ambulance Více na http://psychosomatika.xf.cz/, Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí, Praha, Česká republika
 7. MUDr. Radkin Honzák, CSc. IKEM, Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4
 8. MUDr. Petra Petrovská Oddělení dermatologie- psychosomatická medicína, Spálená 12, Praha 1, tel. +420224 948 463, více informací na www.p.petrovska.cz e-mail:  petra@petrovska.cz
 9. MUDr. Michaela Ročňová, Ordinace praktického lékaře s psychosomatikou, Revoluční 13, 25092 Šestajovice, michaela.rocnova@post.cz
 10. MUDr. Lenka Bilková, Ordinace praktického lékaře s psychosomatikou, Hnojník 127, 739 53 Třinec, lenkabil@seznam.cz
 11. MUDr. Barbora Branná, Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost s psychosomatikou, Dětské středisko, Na druhém 4, 712 00 Ostrava – Muglinov barbora.branna@seznam.cz
 12. Bušková Jitka MUDr.PhD., Neurologie, Neurolog. Klinika 1LF UK Praha 2, vankjit@seznam.cz
 13. Danielová Barbora MUDr., RHB klinika Malvazinky, U Malvazinky, 150 00 Praha 5, b.danielova@seznam.cz
 14. Hanousková Naděžda MUDr., dermatologická ordinace s psychosomatikou, KPL, Žižkova 151, Litvínov 436 01, n.hanouskova@volny.cz
 15. MUDr. Leoš Jirkovský, Ordinace praktického lékaře se základní psychosomatickou péčí, Pilínkov u Liberce, Precioza, leos.jirkovsky@volny.cz
 16. MUDr. Hana Karbanová, PL Bohnice, Ústavní 91, 181 00 Praha 8 – pav. 31, Hana.karbanova@gmail.com
 17. MUDr. Jarmila Klímová, AKTIP, klimova@aktip.cz
 18. MUDr. Šárka Konečná, pedopsychiatrie, DPO KNL, Školní 430, Liberec, konecna.sarka@seznam.cz
 19. MUDr. Martin Konečný, psychiatrie a psychosomatika, MUDr.M.Konecny@seznam.cz
 20. MUDr. Halka Korcová, psychiatrie a psychosomatika, PL Bohnice, Ústavní 91, Praha, Halka.Korcova@seznam.cz
 21. MUDr. Jan Krabec, psychiatrie a psychosomatika, Privátní praxe psychiatrie, Tyršova 313, 506 01 Jičín, Jan.Krabec@seznam.cz
 22. MUDr. Jana Kryzánková, psychiatrie a psychosomatika, janakr24@volny.cz
 23. MUDr. Ronald Marek, psychiatrie a psychosomatika, Hrázka 10, 621 00 Brno, ron.marek@volny.cz
 24. MUDr. Martina Mikešová, psychiatrie, sexuologie, psychosomatika, Lidická 44, 37001 České Budějovice, mikesova22@seznam.cz
 25. Novák Tomáš MUDr., psychiatrie a psychosomatika, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, novak@pcp.lf3.cuni.cz
 26. MUDr. Jana Nyklesová, gerontopsychiatrie a psychosomatika, Levandulová 92, 31200 Plzeň, j.nyklesova@tiscali.cz
 27. MUDr. Jana Peichlová, psychiatrie, psychoterapie a psychosomatika, Nová Šárka 39, 16100 Praha 6, JPeichlova@seznam.cz
 28. MUDr. Jiří Podlipný, psychiatrie, pedopsychiatrie, psychosomatika, Psychiatrická klinika LFUK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, podlipny@fnplzen.cz
 29. MUDr. Pavel Pohořský, Ordinace všeobecného praktického lékaře, Písek, pohorskypavel@seznam.cz
 30. MUDr. Lenka Polívková, Ordinace praktického lékaře s psychosomatikou, Plzeňská 387, 34901 Stříbro,   polivkova.lenka@email.cz
 31. MUDr. Rudolf Procházka, Ordinace všeobecného praktického lékaře se základní psychosomatickou péčí, Praha,  erupro@volny.cz
 32. MUDr. Marta Procházková, psychiatrie a psychosomatika, Krajská nemocnice Liberec, pracuje jako konzultant pro somatické obory, martaprochazkova@upcmail.cz
 33. MUDr. Marie Průchová, Ordinace praktického lékaře se zákl.psychosomatickou péčí, Vlašim, majka.pruchova@seznam.cz
 34. MUDr.MgA. Katřina Rusinová, anestesiologie, psychosomatika, Ústav pro humanitní studia v lékařství, Klinika anesteziologie a resustitace VFN Praha, katerina.rusinova@seznam.cz
 35. MUDr. Jan Řehák, Ordinace praktického lékaře s psychosomatikou, Komenského 107, 530 03  Pardubice, rehakjan@tiscali.cz
 36. MUDr. Markéta Skálová, psychiatrie, psychoterapie, psychosomatika, maskalova@volny.cz
 37. MUDr. David Skorunka, psychiatrie a psychosomatika, Hradec Králové, Rychnov n.K. skor@lfhk.cuni.cz
 38. MUDr. Jana Komorousová, pedopsychiatrie, psychosomatika, FN Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, jana.sabakova@seznam.cz
 39. MUDr. Michaela Štěpánová, interna, Clinicum nemocnice Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9, lnarska1@seznam.cz
 40. MUDr. Veronika Zagatová, pedopsychiatrie, psychosomatika, Spojovací 169, 25264 Velké Přílepy, veronikazagatova@gmail.com
 41. MUDr. Markéta Žáčková, psychiatrie, psychosomatika, Jiráskova 20, 60222 Brno, mzackova@gmail.com

 

Pracoviště II. typu- Týmové ambulantní pracoviště (návrh)

 

 1. Centrum komplexní péče Dobřichovice, Na Vyhlídce 582, 252 29, Dobřichovice, tel.: (+420) 257 713 076, (+420) 723 603 600, info@ckp-dobrichovice.cz, více na www.ckp-dobrichovice.cz
 2. Centrum komplexní péče Roseta, Nezamyslova 1712/13a, 120 00, Praha 2 – Nusle, tel: (+420) 241 441 685, (+420) 773 590 950, roseta-recepce@seznam.cz. Stránky: www.roseta.cz
 3. Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Zaměření na pohybový aparát. Fyzioterapie a FBLR hradí pojišťovna. Psychologické poradenství nehrazeno pojišťovnou. Vedoucí pracoviště Mgr.Jitka Holubcová, lékař MUDr. Jan Slovák  Více na www.ckpsamova.cz
 4. Denní sanatorium Horní Palata, U Nesypky 28, Praha 5, tel.: +420257322366, +420257325118, +420257329264, palata@vfn.cz
 5. ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Vejvanovského 1610, Praha, Česká republika. Tým vede doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Více na www.klinikaeset.cz
 6. Hnízdo zdraví, MUDr. Jan Hnízdil a tým, Na Petynce 151/90, 160 00 Praha 6 – Střešovice, vchod z ulice Pod Andělkou 1. web: http://hnizdo-zdravi.eu/
 7. ISIDA, Psychosomatická ambulance a stacionář, Česká Lípa, Hrnčířská 859/84. Tým vede MUDr. Iva Švarcová. Pracoviště provozuje i stacionář. Více na www.isida.cz
 8. Psychosomatická klinika Praha. Tým vede MUDr. Jaromír Kabát. Více na www.psychosomatika.cz Patočkova 3, Praha-Praha 6, Česká republika
 9. Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Jablonci nad Nisou, tým vede  MUDr. R.A. Machander, Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou, Česká republika
 10. Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci je jedním z nejdéle fungujících týmových pracovišť. Více na www.sktlib.cz, Jáchymovská 385, Liberec 10, Liberec
 11. Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Hradec Králové, MUDr. L.Hadaš, MUDr. J.Hadašová, Kavčí plácek 6, Hradec Králové

 

Pracoviště III typu- lůžkové zařízení (návrh)

 

 1. Lůžkové specializované oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2, vedoucí prof. MUDr. Hana Papežová, PhD.
 2. Psychoterapeutické oddělení muži a ženy PL Šternberk, prim. MUDr. Michal Kryl, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (v jednání)
 3. Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda, ředitel MUDr. Petr Jeřábek, PhD. (psychosomatické lůžkové pracoviště fungovalo do r. 2013, další možnosti jsou v jednání)