VÝZKUM

Pracovní skupina pro výzkum v psychosomatice

Nezbytnou součástí vymezení psychosomatiky jako samostatné disciplíny je rozvoj jejího vědeckého poznání. V zahraničí, především v německy hovořících zemích, má psychosomatika již svou mnohaletou tradici. Je uznávaným přístupem k léčbě nemocí a to mimo jiné i díky množství vědeckých poznatků. Jsme si vědomi nutnosti podporovat a prosazovat tyto aktivity i v rámci České republiky. Rozhodli jsme se proto založit pracovní skupinu pro výzkum v psychosomatice. Charakter skupiny odpovídá bio-psycho-sociálnímu pojetí nemoci a proto je jejím hlavním cílem multidisciplinární propojování odborníků.

 Mezi naše hlavní cíle patří:

  • Systematicky podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti psychosomatiky
  • Monitorovat současné vědecké práce na téma psychosomatiky a informovat o nich na našem webu
  • Propojovat odborníky z akademické oblasti s lékaři, psychology, fyzioterapeuty a psychoterapeuty a podporovat jejich spolupráci
  • Napomáhat financování výzkumných projektů v oblasti psychosomatiky a přispívat k její publicitě.

Mezi naše první cíle patří vytvoření přehledové studie o dosud realizovaných výzkumech v oblasti psychosomatiky v ČR.  Druhým cílem je oslovit psychosomaticky orientovaná pracoviště a zjistit o jaké vědecké poznatky mají zájem, případně jakým tématům by se chtěli sami věnovat, zdali jejich pracoviště umožňuje případný sběr dat. Zpětná vazba bude pro nás inspirací nejenom pro nadcházející 16. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci. Zájemce může zjistit více na odkazu: http://goo.gl/forms/aoDCoFcVVC

Konference rodinné terapie v r. 2017 se bude věnovat výzkumu. Více zde

AKTUÁLNĚ:

Milé kolegyně a kolegové,

na 16. konferenci Psychosomatiky v Liberci jsme Vás informovali o výzkumných plánech SPM.  Ve spolupráci s Centrem pro výzkum psychoterapie se snažíme plánovat výzkumný záměr, se kterým bychom se ucházeli v březnu 2017 o výzkumný grant (pravděpodobně GAČR).

Dosavadní idea je sledovat PSM pacienty, kteří jsou v péči odborných PSM pracovišť po celé ČR. Sledovali bychom vstupní charakteristiky pacientů, efekt na začátku, v průběhu a na konci léčby, jejich motivaci atd. (hodnoceno pacientem i terapeutem.) Samozřejmě bychom chtěli monitorovat průběh léčby, typ, intenzitu, používané postupy. Zvažujeme i kvalitativní doplnění retrospektivními rozhovory s pacienty o jejich náhledu na životní změny a terapeutický proces.

Vše se zatím tvoří, hledáme optimální rozměry projektu. Názory lidí z praxe jsou pro nás důležité.

Koho hledáme?

Zatím hledáme PSM zařízení, která by byla ochotna s námi na výzkumu spolupracovat. Horizont realizace projektu (cca rok 2017 – 2020). To znamená, byli by ochotni nám umožnit kontakt s pacienty a sbírat výše uvedená data (od pacientů i terapeutů).

Dále hledáme i studenty pregraduálního či postgraduálního studia souvisejících oborů, kteří by měli zájem pomoci při sběru a zpracování dat – případně o uchopení části výzkumu a zpracování do diplomové či disertační práce.

Hledáme i jiné psychosomatické nadšence či skeptiky, kteří by nás v našich úvahách inspirovali a posunuli dál.

Pokud máte zájem, přijměte pozvání na setkání.

Kdy: 3. 11. 2016, v 17:00

Kde: Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, 169 00, Praha 6

Zápis z této akce: