Tisková zpráva 10. 2. 2016

LIKVIDACE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY U NÁS MÁ NOVÝ ROZMĚR

Začátkem února rozeslal odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví odborným společnostem České lékařské společnosti JEP návrh úplného znění vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů k vnitřnímu připomínkovému řízení. Psychosomatika, která se dostala do vyhlášky po usilovné práci řady lékařů teprve v r. 2014, v nově navrhovaném seznamu nástavbových oborů není. Znamená to, že skupina lékařů, která navrhuje výraznou redukci základních i nástavbových oborů, nemá zájem na rozvíjení psychosomatické medicíny. Skončí snad v koši naděje až 40% českých pacientů, kteří dlouhodobě stonají, aniž by jim bylo možno pomoci v ordinaci některého z mnoha oborů medicíny, pokud není používán bio-psycho-sociální přístup? Ten schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) už v r. 1977, ale u nás dodnes není samozřejmostí. V minulém roce schválili všeobecní praktičtí lékaři doporučený postup pro léčbu pacientů s nevysvětlenými symptomy, kterých neustále přibývá. Podle něho mohou zlepšit osud mnoha svých pacientů, ale bez sítě psychosomatických pracovišť zůstanou v případě složitějších případů bezmocní.

Pokud naše zdravotnictví v r. 2014 přijetím psychosomatiky mezi nástavbové obory mělo šanci kvalitativně se vyrovnávat německé medicíně (kde ovšem lékaři dostávají povinně již během studia až 150 hodin teorie psychosomatické medicíny), navrhované znění vyhlášky o nástavbových oborech ji vrací o 30 let zpátky. V Německu byla totiž psychosomatika zařazena mezi atestační obory už v r. 1986, a proto je tam dnes celá síť psychosomatických klinik, zatímco u nás není žádné takové lůžkové zařízení. Že to myslí výhradně biologicky orientovaní lékaři, kteří dnes o reformě rozhodují, s likvidací psychosomatické medicíny vážně, dokazuje skutečnost, že dva pokusy o zavedení lůžkové psychosomatické léčby v nedávných několika letech v léčebnách v bílé Vodě a ve Šternberku, jsou v současnosti kriminalizovány. Když je totiž pacient v psychiatrické léčebně byť na psychosomatickém oddělení, smí být léčen jen polykáním léků. Fyzioterapie a pohybové aktivity, které jsou běžnou součástí bio-psycho-sociálně orientované léčby, nechce pojišťovna proplácet. Zatímco v Německu to byly především zdravotní pojišťovny, kdo pomohl s rozvojem psychosomatiky, u nás jsou to pojišťovny, kdo ji poměrně drsně likvidují. Otázka je, proč tak činí, když na západ od nás se každé Euro vložené do této oblasti se pojišťovnám 3x vrátí.

MUDr. Vladislav Chvála

Předseda odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.