15.3. 2016

Schůze výboru 15. 3. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála,  Týkalová, Trapková, Skálová, Krulík, Kabát, Poněšický, Masner; Omlouvají se: Roubal

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: vyřízeno 60 mejlů
 • Témata postupně: zápis, TZ k situaci psychosomatiky, pracovní skupina k výzkumu, dotazník k výzkumu, petice na obranu psychosomatiky jako nástavbového oboru, připomínkování návrh změn zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, první atestace z psychosomatiky, TZ k výzkumu, diplomová práce D. Horákové, Zpravodaj pro členy SPM, příprava schůze, konference ve Šternberku a setkání s prof. Tavelem, sběr témat pro výzkum, petice, stanovy SPM- konzultace s právníkem ČLS, akreditace pracovišť
 1. Úkoly z min. zápisu:
 • Stav pokusu o likvidaci psychosomatiky novelou vyhlášky k zák.95/2004 a naše další kroky?
 • Petice na MZ o psychosomatice (Chvála)
 • Jednání s LK: dr.Mrozek, dr.Kubek (Chvála, Kabát)
 • Jednání s VZP: Pilipp (Kabát, Chvála)
 • Jednání s ČLS: prof. Svačina (Chvála)
 • Přizve nás k přípravě zák. o duševním zdraví
 1. Akreditace pracoviště: informace o procesu. Podporu při vyplňování materiálů můžete získat u paní Menclové (menclova@sktlib.cz)
 2. Přihlášky pracovišť zařazení do sítě*:
 • Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“s.r.o. (formální chyby v přihlášce – doplnit)
 • PÉXIS centrum psychosomatické péče s.r.o. Ústí n.L. (doplnit organizační strukturu)
 • PSYCHOKLINIKA  Psychoterapie Děčín Praha: nesplňuje podmínky (není lékař)
 • Imunologická psychosomatická ambulance Jilemnice (schváleno zařazení do sítě)

5. Informace o konferenci psychosomatické medicíny v PL Šternberk

6. Konference v Liberci: informace: k dnešnímu dni je 169 přihlášených, 49 aktivních, výběr definitivního programu ve čtvrtek 17.3. Zatím přihlášeno 71 členů SPM.  Poplatek odpuštěn prvnímu z přednášejících a členům organizačního výboru. Členové výboru SPM v případě že bude více než 200 přihlášených.

7. Valná hromada: definitivní návrh stanov bude rozeslán po příštím výboru. Program valné hromady příště.

8. Výzkum: Připravena stránka pro výzkum. Další jednání probíhají. Novinky. (Kabát, Chvála, Franke)

Další setkání 12.4. 2016 v 15:00 na Psychosomatické klinice Praha.

Zapsal V. Chvála


 • Kriteria:

  První typ: lékař registrovaného zdravotnického zařízení atestovaný v určitém klinickém oboru s nástavbovou atestací v psychosomatice nebo tomu odpovídajícím vzdělání uznané SPM.

  Druhý typ: registrované zdravotnické pracoviště ambulantní nebo stacionární, které odborně vede lékař s atestací z psychosomatiky nebo tomu odpovídajícím vzdělání. Na pracovišti je tým, ve kterém jsou zástupci lékařství, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie případně dalších oborů.

  Psychosomatická lůžková zařízení. Registrované zdravotnické pracoviště, které odborně vede lékař s atestací z psychosomatiky nebo tomu odpovídajícím vzdělání. Na pracovišti je tým, ve kterém jsou zástupci lékařství, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie případně dalších oborů.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.