15.3. 2016

Schůze výboru 15. 3. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála,  Týkalová, Trapková, Skálová, Krulík, Kabát, Poněšický, Masner; Omlouvají se: Roubal

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: vyřízeno 60 mejlů
 • Témata postupně: zápis, TZ k situaci psychosomatiky, pracovní skupina k výzkumu, dotazník k výzkumu, petice na obranu psychosomatiky jako nástavbového oboru, připomínkování návrh změn zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, první atestace z psychosomatiky, TZ k výzkumu, diplomová práce D. Horákové, Zpravodaj pro členy SPM, příprava schůze, konference ve Šternberku a setkání s prof. Tavelem, sběr témat pro výzkum, petice, stanovy SPM- konzultace s právníkem ČLS, akreditace pracovišť
 1. Úkoly z min. zápisu:
 • Stav pokusu o likvidaci psychosomatiky novelou vyhlášky k zák.95/2004 a naše další kroky?
 • Petice na MZ o psychosomatice (Chvála)
 • Jednání s LK: dr.Mrozek, dr.Kubek (Chvála, Kabát)
 • Jednání s VZP: Pilipp (Kabát, Chvála)
 • Jednání s ČLS: prof. Svačina (Chvála)
 • Přizve nás k přípravě zák. o duševním zdraví
 1. Akreditace pracoviště: informace o procesu. Podporu při vyplňování materiálů můžete získat u paní Menclové (menclova@sktlib.cz)
 2. Přihlášky pracovišť zařazení do sítě*:
 • Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“s.r.o. (formální chyby v přihlášce – doplnit)
 • PÉXIS centrum psychosomatické péče s.r.o. Ústí n.L. (doplnit organizační strukturu)
 • PSYCHOKLINIKA  Psychoterapie Děčín Praha: nesplňuje podmínky (není lékař)
 • Imunologická psychosomatická ambulance Jilemnice (schváleno zařazení do sítě)

5. Informace o konferenci psychosomatické medicíny v PL Šternberk

6. Konference v Liberci: informace: k dnešnímu dni je 169 přihlášených, 49 aktivních, výběr definitivního programu ve čtvrtek 17.3. Zatím přihlášeno 71 členů SPM.  Poplatek odpuštěn prvnímu z přednášejících a členům organizačního výboru. Členové výboru SPM v případě že bude více než 200 přihlášených.

7. Valná hromada: definitivní návrh stanov bude rozeslán po příštím výboru. Program valné hromady příště.

8. Výzkum: Připravena stránka pro výzkum. Další jednání probíhají. Novinky. (Kabát, Chvála, Franke)

Další setkání 12.4. 2016 v 15:00 na Psychosomatické klinice Praha.

Zapsal V. Chvála


 • Kriteria:

  První typ: lékař registrovaného zdravotnického zařízení atestovaný v určitém klinickém oboru s nástavbovou atestací v psychosomatice nebo tomu odpovídajícím vzdělání uznané SPM.

  Druhý typ: registrované zdravotnické pracoviště ambulantní nebo stacionární, které odborně vede lékař s atestací z psychosomatiky nebo tomu odpovídajícím vzdělání. Na pracovišti je tým, ve kterém jsou zástupci lékařství, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie případně dalších oborů.

  Psychosomatická lůžková zařízení. Registrované zdravotnické pracoviště, které odborně vede lékař s atestací z psychosomatiky nebo tomu odpovídajícím vzdělání. Na pracovišti je tým, ve kterém jsou zástupci lékařství, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie případně dalších oborů.