10.5.2016

Schůze výboru 10. 5. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Masner, Krulík

Omlouvají se:  Roubal, Kabát, Poněšický

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: vyřízeno 25 zpráv. Důležitá témata v mezidobí:
 • Informace o konferenci rozeslána odborným společnostem ČLS JEP, pozvána Terezie Jirásková z ČRO, publikována v bulletinu odborné společnosti praktických lékařů
 • Jednání s dr.Philippem (VZP) bylo na poslední chvíli odvoláno
 • Dostali jsme pozvání na etickou komisi MZ k projednání petice na obranu psychosomatické medicíny
 • Jako naléhavý se jeví problém psychosomatické sekce PS v souvislosti s novými pravidly voleb do výborů sekcí PS. Znovu prosím projednat na výboru. Zajištění programu – Vědecké schůze Purkyňovy společnosti – 10/2016 – PSYCHOSOMATICKÁ sekce. Výbor SPM připraví program odborné schůze ve spolupráci s psychosomatickou sekcí PS. Vyjasnit způsob spolupráce SPM a psychosomatických sekcí OS ČLS.
 • Dopis členky SPM jako reakce na rozhovor o psychosomatice v médiích. Diskuse k tématu.
 • Pozvánka z EAPM na konferenci.
 1. Úkoly z min. zápisu:
 • Dopisy pracovištím, která se hlásila do sítě pracovišť a nesplňovala podmínky „Ondřejov“s.r.o., PÉXIS centrum Ústí n.L., PSYCHOKLINIKA Děčín. (Chvála)
 • Text dopisu členům SPM o vyhlášení valné hromady SPM na 10.6.2016 (v příloze)
 • Pokud členům SPM nechodí informace (newsletter) ze společnosti, je třeba si nastavit v poště možnost přijímat hromadnou poštu (a newsletter)- označit jako přijímaný (gmail i seznam)
 1. Přihlášky do společnosti: MUDr. Procházková Veronika, alergologie, imunologie, Rudolfov (souhlas)
 2. Žádost Mgr. Süssová Tereza o snížení členského příspěvku na 100 Kč/rok s ohledem na to, že je t.č. na MD. (souhlas)
 3. Projednáno vyúčtování SPM za rok 1015, paní Menclová předkládá přehled nákladů a výnosů. Výbor bere na vědomí. Připomínka: výbor SPM dosud neplatil nájem ani účet za pohoštění během svých jednání v prostorách Psychosomatické kliniky. Domluvit s majitelem podmínky pro platbu. (p.Menclová) Vyúčtování předáno D.Jandoukrkové- revizní komisi.
 4. Zájemci o účast na konference EAPM ve Švédsku v červnu (H.Franke?) uhradíme konferenční poplatek pokud nás bude zastupovat a podá o cestě zprávu (účet)
 5. 16. konference v Liberci: informace: k dnešnímu dni je 236 přihlášených, 48 aktivních, program je na webu. Přihlášeno 83 členů SPM. Členová SPM, pokud přijedou jen na shromáždění členů 10.6., nemusí platit konferenční poplatek. Členové výboru a revizní komise SPM bez poplatku. (pokud již zaplatili, na místě bude vrácen). Výbor doporučuje, aby byl odpuštěn konferenční poplatek všem aktivním účastníkům. Kolektivní poplatky (týmy) nebyly schváleny. Tiskovou zprávu ke konferenci (Chvála) dáme na web a rozešleme novinářům (Týkalová, Kabát)
 6. Shromáždění členů: výbor vyhlašuje shromáždění členů na pátek  10. 6. 2016 od 16:30 do 18:00 definitivní návrh stanov byl rozeslán. Program shromáždění členů:
 • Zvolení orgánů shromáždění členů: předsednictvo (návrh: Kabát, Masner, Chvála) mandátové, návrhové, volební komise (připraví Tykalová).
 • Zpráva výboru o činnosti- příprava
 • Zpráva revizní komise (Jandourková)
 • Diskuse k návrhu stanov (Krulík)
 • Hlasování o stanovách
 • Volba etické komise: informace o kandidátech rozeslat všem členům a uveřejnit v materiálech konference tak, aby každý člen měl v ruce. Na shromáždění členů budou kandidáti krátce představeni a k dispozici k případným dotazům z pléna. Hlasovací lístky natisknout, připravit volební box (p.Menclová)
 • Diskuse
 • Usnesení
 1. Propagační brožurky SPM pro CKP Roseta (Mgr.Týkalová) 200ks zdarma pro propagaci PM
 2. Různé:
 • Různé: Diskuse na téma psychosomatika v rámci ostatních oborů
 • Setkání s MUDr. Šonkou, diskuse na téma navrhovaných výkonů psychosomatické medicíny a zvláštní postavení VPL vzhledem k systému kapitace. Všeobecní praktičtí lékaři vítají rozvoj psychosomatické medicíny, protože jejich praxe jsou nejvíce zatíženi množstvím chronických psychosomatických pacientů. V minulém roce díky spolupráci s naší společností dostali doporučený postup pro práci s psychosomatickými pacienty. Zvýšení erudice  VPL v bio-psycho-sociálním přístupu může významně zlepšit situaci psychosomatických pacientů i zatížení lékařů. Předpokladem fungování však je rozvoj sítě psychosomatických pracovišť s odbornými týmy. Naší společností navrhované výkony jsou z hlediska VPL v pořádku. Diskutovány obtíže, které lze při jejich prosazování očekávat. Hlavní problém je neznalost lékařů- organizátorů ve vyšších patrech zdravotnické politiky a neochota stávajícího systému pojišťoven měnit své chování ve prospěch kvality nad kvantitou v medicínských praxích.
 1. Další setkání 14. 6. Na PS klinice v 16 hodin

 

Zapsal V. Chvála