SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 2016

Výbor SPM vyhlašuje SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ na pátek  10. 6. 2016 od 16:30 do 18:00

Program:

  • Zvolení orgánů shromáždění členů: volba pracovního předsednictva (návrh: Kabát, Masner, Chvála) volba komisí- mandátové, návrhové, volební
  • Zpráva výboru o činnosti- příprava. ( zpráva výboru o činnosti )
  • Zpráva revizní komise SPM ČLS JEP 2015
  • Diskuse k návrhu stanov (Stanovy SPM ČLS JEP – definitivní verze)
  • Hlasování o stanovách
  • Volba etické komise. (Informace o kandidátech zde: Volby EK SPM 2016) (Na shromáždění členů budou kandidáti krátce představeni a k dispozici k případným dotazům z pléna. Tajná volba hlasovacími lístky na místě. Kdo by chtěl volit korespondenčně, zavolejte paní Menclové (485151398). Může na Vaši adresu poslat orazítkovaný volební lístek, který odešlete zpátky na adresu R.Menclová, Jáchymovská Liberec 10, psč. 46010. Tato Vaše korespondenční volba, pokud přijde do doby hlasování na shromáždění členů, bude vhozena do volební urny.
  • Diskuse
  • Usnesení