SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 2016

Výbor SPM vyhlašuje SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ na pátek  10. 6. 2016 od 16:30 do 18:00

Program:

  • Zvolení orgánů shromáždění členů: volba pracovního předsednictva (návrh: Kabát, Masner, Chvála) volba komisí- mandátové, návrhové, volební
  • Zpráva výboru o činnosti- příprava. ( zpráva výboru o činnosti )
  • Zpráva revizní komise SPM ČLS JEP 2015
  • Diskuse k návrhu stanov (Stanovy SPM ČLS JEP – definitivní verze)
  • Hlasování o stanovách
  • Volba etické komise. (Informace o kandidátech zde: Volby EK SPM 2016) (Na shromáždění členů budou kandidáti krátce představeni a k dispozici k případným dotazům z pléna. Tajná volba hlasovacími lístky na místě. Kdo by chtěl volit korespondenčně, zavolejte paní Menclové (485151398). Může na Vaši adresu poslat orazítkovaný volební lístek, který odešlete zpátky na adresu R.Menclová, Jáchymovská Liberec 10, psč. 46010. Tato Vaše korespondenční volba, pokud přijde do doby hlasování na shromáždění členů, bude vhozena do volební urny.
  • Diskuse
  • Usnesení
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.