TZ k 16.konferenci

logo_SPM_modra_čtverec TISKOVÁ ZPRÁVA 21.5.2016

LIBEREC HOSTÍ 16.KONFERENCI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

 

Tradice celostátních setkání psychosomaticky uvažujících zdravotníků trvá už více než 30 let. Každé dva roky se koná konference s cílem rozšířit řady lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří se nedívají na nemocného člověka jenom jako na porouchaný stroj. Bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci byl Světovou zdravotnickou organizací (WHO) přijat už v r. 1977. Dodnes však tento ideál nebyl ve většině našich ordinací naplněn, ke škodě pacientů, lékařů i pojišťoven. Marné pátrání po zdroji nemoci v tělesném systému, pokud těžiště problémů leží v psychické nebo sociální oblasti, není právě levná záležitost vzhledem k tomu, že podle solidních studií takto stoná až 40% všech pacientů. Taková onemocnění lze diagnostikovat a léčit nikoli zlepšeným přístrojovým vybavením ordinací, ale zvýšenou erudicí zdravotníků. V tom naše zdravotnictví pokulhává za německým snad ještě více než v platech zdravotníků.

MUDr. V. Chvála, vědecký sekretář konference, nám k tomu řekl: „Naší snahou je rozšířit bio-psycho-sociální pohled na každou nemoc do všech klinických oborů a tím snížit náklady na zdravotnictví. Proto je hlavním tématem letošní 16. konference psychosomatické medicíny PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH.“  Ve dnech 9. -11. 6. 2016 v pavilonu G Liberecké technické univerzity na 300 odborníků vyslechne 48 odborných sdělení o psychosomatice ve všeobecném lékařství, v pediatrii, v neurologii, gynekologii, urologii, sexuologii, v interní medicíně i chirurgii, diabetologii, dermatologii, fyzioterapii, nebo v onkologii.

Doc. Bohumil Seifert, PhD., prezident letošní konference sděluje: „V minulém roce jsme ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny vypracovali doporučený postup pro léčbu pacientů s lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS). Byl jsem překvapen, jak dobře byla tato naše iniciativa všeobecnými praktickými lékaři přijata. Řada z nich se chystá do Liberce přijet.“

Více informací na http://www.psychosomatika-cls.cz/

 

MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP tel. 737138846

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.