TZ k 16.konferenci

logo_SPM_modra_čtverec TISKOVÁ ZPRÁVA 21.5.2016

LIBEREC HOSTÍ 16.KONFERENCI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

 

Tradice celostátních setkání psychosomaticky uvažujících zdravotníků trvá už více než 30 let. Každé dva roky se koná konference s cílem rozšířit řady lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří se nedívají na nemocného člověka jenom jako na porouchaný stroj. Bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci byl Světovou zdravotnickou organizací (WHO) přijat už v r. 1977. Dodnes však tento ideál nebyl ve většině našich ordinací naplněn, ke škodě pacientů, lékařů i pojišťoven. Marné pátrání po zdroji nemoci v tělesném systému, pokud těžiště problémů leží v psychické nebo sociální oblasti, není právě levná záležitost vzhledem k tomu, že podle solidních studií takto stoná až 40% všech pacientů. Taková onemocnění lze diagnostikovat a léčit nikoli zlepšeným přístrojovým vybavením ordinací, ale zvýšenou erudicí zdravotníků. V tom naše zdravotnictví pokulhává za německým snad ještě více než v platech zdravotníků.

MUDr. V. Chvála, vědecký sekretář konference, nám k tomu řekl: „Naší snahou je rozšířit bio-psycho-sociální pohled na každou nemoc do všech klinických oborů a tím snížit náklady na zdravotnictví. Proto je hlavním tématem letošní 16. konference psychosomatické medicíny PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH.“  Ve dnech 9. -11. 6. 2016 v pavilonu G Liberecké technické univerzity na 300 odborníků vyslechne 48 odborných sdělení o psychosomatice ve všeobecném lékařství, v pediatrii, v neurologii, gynekologii, urologii, sexuologii, v interní medicíně i chirurgii, diabetologii, dermatologii, fyzioterapii, nebo v onkologii.

Doc. Bohumil Seifert, PhD., prezident letošní konference sděluje: „V minulém roce jsme ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny vypracovali doporučený postup pro léčbu pacientů s lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS). Byl jsem překvapen, jak dobře byla tato naše iniciativa všeobecnými praktickými lékaři přijata. Řada z nich se chystá do Liberce přijet.“

Více informací na http://www.psychosomatika-cls.cz/

 

MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP tel. 737138846