audio z konference: pokud Vám něco uniklo

Přednášející Název přednášky nahrávka
P2: Prof. RnDr. Stanislav Komárek, PhD. Hranice vědy aneb obtíže s tematizací emocí a hnutí mysli vůbec
P3: Prof.MUDr. Pavel Pafko Pohled starého chirurga na psychosomatiku v chirurgii (prezentace: Pafko)
P4: Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Lékaři a supervize (rezentace: Šimek_Lékaři a supervize)
P5: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD. Význam doporučeného postupu PS poruchy a MUS pro všeobecné lékaře a jejich pacienty (prezentace: Seifert)
P6: MUDr. Michaela Ročňová Praktik a psychosomatika (zde: Ročňová)
P7: MUDr. Barbora Branna Co pediatrovi přináší znalost psychosomatiky? (zde: Branna)
P8: MUDr. Helena Máslová Psycho-gynekologie (prezentace: Máslová)
P9: MUDr. Jiří Poněšický Psychosomatika v urologii (prezentace: poněšický_urolog)
P10: MUDr. Vladislav Chvála & PhDr. Ludmila Trapková Význam sexuality v psychosomatické medicíně. (prezentace: Chvála_Trapková)
P11: Mgr. Et Mgr Marek O. Vácha, PhD. Přírodní vědy a psychosomatika (prezentace: Vácha_2016)
P12: MUDr. David Skorunka, PhD. Porucha na duchu nebo životní dilema? (prezentace: Skorunka_2016)
P13: MUDr. Jaromír Kabát Má psychosomatika své místo v chirurgii?
P14: MUDr. Petr Bušek, PhD. Psychogenní neepileptické záchvaty. (Z etických důvodů bez nahrávky- kazuistiky)
P15: MUDr. Jitka Bušková, PhD. Jsou poruchy spánku ještě psychosomatickým onemocněním? (Záznam jen z diskuse k bloku)
P16: MUDr. Aleš Kubát Jóga v léčbě chronických bolestí zad – bio-psycho-sociální pohled (zde: kubát)
P17: MUDr. Jindra Pruknerová Zkušenost z neurologické ordinace. Kazuistika.
P18: Doc. MUDr. Sylvie  Lacigová, PhD. Psychosomatika v diabetologii- pohled diabetologa (prezentace: Lacigová)
P19: MUDr. Jana Komorousová, PhD. & Mgr. Pavel Brenkus Diabetes- pohled psychiatra, psycho-loga, rodinných terapeutů… ( )
P20: PhDr. Markéta Gerlichová Muzikoterapie- jedna z cest psychosomatického přístupu (prezentace: gerlichová )
P21: Prof. MUDr. Miloš Pešek  Přístup úspěšných pacientů s pokročilými karcinomy plic k onkologické terapii
P22: PhDr. Petr Novotný  Psychosociální vyšetření pacientů plicní kliniky
P23: Mgr. L. Benešová Zkušenost s onkologickým onemocněním
P28: Mgr. T.Řiháček, Mgr. P. Pavlenko, PhDr. H. Franke, PhD. Účinnost psychoterapie u psychosomatických poruch

 

P29: Mgr. L. Hornová & Mgr. D.Fialová Výzkum jako supervize
P31: MUDr. Eva Jašková Psychosomatika v české dermatologii
P32: MUDr. Olga Kunertová Psychosomatika jako podivný diskurz na pomezí kultur
 diskuse na závěr
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.