audio z konference: pokud Vám něco uniklo

Přednášející Název přednášky nahrávka
P2: Prof. RnDr. Stanislav Komárek, PhD. Hranice vědy aneb obtíže s tematizací emocí a hnutí mysli vůbec
P3: Prof.MUDr. Pavel Pafko Pohled starého chirurga na psychosomatiku v chirurgii (prezentace: Pafko)
P4: Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Lékaři a supervize (rezentace: Šimek_Lékaři a supervize)
P5: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD. Význam doporučeného postupu PS poruchy a MUS pro všeobecné lékaře a jejich pacienty (prezentace: Seifert)
P6: MUDr. Michaela Ročňová Praktik a psychosomatika (zde: Ročňová)
P7: MUDr. Barbora Branna Co pediatrovi přináší znalost psychosomatiky? (zde: Branna)
P8: MUDr. Helena Máslová Psycho-gynekologie (prezentace: Máslová)
P9: MUDr. Jiří Poněšický Psychosomatika v urologii (prezentace: poněšický_urolog)
P10: MUDr. Vladislav Chvála & PhDr. Ludmila Trapková Význam sexuality v psychosomatické medicíně. (prezentace: Chvála_Trapková)
P11: Mgr. Et Mgr Marek O. Vácha, PhD. Přírodní vědy a psychosomatika (prezentace: Vácha_2016)
P12: MUDr. David Skorunka, PhD. Porucha na duchu nebo životní dilema? (prezentace: Skorunka_2016)
P13: MUDr. Jaromír Kabát Má psychosomatika své místo v chirurgii?
P14: MUDr. Petr Bušek, PhD. Psychogenní neepileptické záchvaty. (Z etických důvodů bez nahrávky- kazuistiky)
P15: MUDr. Jitka Bušková, PhD. Jsou poruchy spánku ještě psychosomatickým onemocněním? (Záznam jen z diskuse k bloku)
P16: MUDr. Aleš Kubát Jóga v léčbě chronických bolestí zad – bio-psycho-sociální pohled (zde: kubát)
P17: MUDr. Jindra Pruknerová Zkušenost z neurologické ordinace. Kazuistika.
P18: Doc. MUDr. Sylvie  Lacigová, PhD. Psychosomatika v diabetologii- pohled diabetologa (prezentace: Lacigová)
P19: MUDr. Jana Komorousová, PhD. & Mgr. Pavel Brenkus Diabetes- pohled psychiatra, psycho-loga, rodinných terapeutů… ( )
P20: PhDr. Markéta Gerlichová Muzikoterapie- jedna z cest psychosomatického přístupu (prezentace: gerlichová )
P21: Prof. MUDr. Miloš Pešek  Přístup úspěšných pacientů s pokročilými karcinomy plic k onkologické terapii
P22: PhDr. Petr Novotný  Psychosociální vyšetření pacientů plicní kliniky
P23: Mgr. L. Benešová Zkušenost s onkologickým onemocněním
P28: Mgr. T.Řiháček, Mgr. P. Pavlenko, PhDr. H. Franke, PhD. Účinnost psychoterapie u psychosomatických poruch

 

P29: Mgr. L. Hornová & Mgr. D.Fialová Výzkum jako supervize
P31: MUDr. Eva Jašková Psychosomatika v české dermatologii
P32: MUDr. Olga Kunertová Psychosomatika jako podivný diskurz na pomezí kultur
 diskuse na závěr