TZ 13.6.2016

logo_SPM_modra_smalPSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA VYTVÁŘÍ PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO DISKUSI LÉKAŘŮ, PSYCHOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ

 

Tři dny hostil Liberec zdravotníky na 16.konfernci psychosomatické medicíny. Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti ČLS ve spolupráci s přírodovědně- humanitní a pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci vytvořila podmínky pro diskusi odborníků na téma psychosomatické problematiky v rámci nejrůznějších klinických oborů.  Na 260 účastníků se mohlo podělit o zkušenosti s pacienty, které lze jen velmi obtížně léčit jednoduchým způsobem medicínou zaměřenou pouze na tělesné projevy nemoci. Ať už v neurologii, gynekologii, interní medicíně, v urologii, v dermatologii, ve fyzioterapii, nebo diabetologii, všude tam je třeba rozvíjet bio-psycho-sociální přístup, jak ho formuloval už v sedmdesátých letech minulého století George L. Engel, a jak ho v r. 1977 přijala Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Prudký rozvoj lékařských technologií v posledních desetiletích zhoršil porozumění lékařů psychickým a sociálním faktorům zdraví a nemoci. Naše lékařské fakulty zaspaly, mladí adepti lékařství se biflují ohromné objemy dat, ale neučí se komunikovat s pacienty, mají jen málo znalostí o psychice a o významu vztahů na rozvoj a udržování chronických nemocí“, řekl nám po skončení konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny.

„Bylo to mimořádné setkání s dobrou organizací, vřelou atmosférou a atraktivním programem, odborným i společenským“, sdělil své dojmy doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., prezident letošní konference. „Právě pro praktické lékaře je rozvoj psychosomatického přístupu a zlepšení komunikace s pacientem a jeho rodinou velmi důležitý. V posledním roce jsme ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny vypracovali doporučený postup pro léčbu psychosomatických pacientů, který zaujal i naše zahraniční kolegy.“

Více informací na http://www.psychosomatika-cls.cz/

V Liberci 013.6.2016

MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, e-mail: chvala@sktlib.cz , tel. 737138846