TZ 13.6.2016

logo_SPM_modra_smalPSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA VYTVÁŘÍ PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO DISKUSI LÉKAŘŮ, PSYCHOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ

 

Tři dny hostil Liberec zdravotníky na 16.konfernci psychosomatické medicíny. Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti ČLS ve spolupráci s přírodovědně- humanitní a pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci vytvořila podmínky pro diskusi odborníků na téma psychosomatické problematiky v rámci nejrůznějších klinických oborů.  Na 260 účastníků se mohlo podělit o zkušenosti s pacienty, které lze jen velmi obtížně léčit jednoduchým způsobem medicínou zaměřenou pouze na tělesné projevy nemoci. Ať už v neurologii, gynekologii, interní medicíně, v urologii, v dermatologii, ve fyzioterapii, nebo diabetologii, všude tam je třeba rozvíjet bio-psycho-sociální přístup, jak ho formuloval už v sedmdesátých letech minulého století George L. Engel, a jak ho v r. 1977 přijala Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Prudký rozvoj lékařských technologií v posledních desetiletích zhoršil porozumění lékařů psychickým a sociálním faktorům zdraví a nemoci. Naše lékařské fakulty zaspaly, mladí adepti lékařství se biflují ohromné objemy dat, ale neučí se komunikovat s pacienty, mají jen málo znalostí o psychice a o významu vztahů na rozvoj a udržování chronických nemocí“, řekl nám po skončení konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny.

„Bylo to mimořádné setkání s dobrou organizací, vřelou atmosférou a atraktivním programem, odborným i společenským“, sdělil své dojmy doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., prezident letošní konference. „Právě pro praktické lékaře je rozvoj psychosomatického přístupu a zlepšení komunikace s pacientem a jeho rodinou velmi důležitý. V posledním roce jsme ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny vypracovali doporučený postup pro léčbu psychosomatických pacientů, který zaujal i naše zahraniční kolegy.“

Více informací na http://www.psychosomatika-cls.cz/

V Liberci 013.6.2016

MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, e-mail: chvala@sktlib.cz , tel. 737138846

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.