EAPM

Articles of the Psychosomatic Medicine Society from J. E. Purkyně Czech Medical Association, registered association Articles of SPM

Contacts to international structures Psychosomatics

Společnost psychosomatické medicíny ČLS se stala členem EAPM! Více následující odkazy:

Aktuálně z EAPM:

Konference 23-24.3. 2017 informace zde: Programm SSCLP Kongress 23.-24. März 17

Vyšel zpravodaj EAPM (Newsletter_EAPM_December_2016). Bylo zvoleno nové předsednictvo EAPM. Má 10 členů a bylo zvoleno na 3 roky. K tomu byla zvolena dozorčí rada, která má 2 členy. Dále je zde informace o tom, že v roce 2016 se v rámci EAPM vznikly dvě nové pracovní skupiny (Working groups):

  • Pracovní skupina pro směrnice a certifikace vzdělávání/školení (předsedové skupiny: Hans-Christian Deter, Carsten Leue, Marta Novak, Gerhard Schüssler), a
  • Pracovní skupina pro výzkum psychosomatické medicíny a Consultation-Liasion psychiatrie v Evropě (předsedové: Silvia Ferrari, Albert Leentjens, Bernd Löwe)

Dále byly založeny dvě nové zájmové skupiny se specifickým zaměřením (Special Interest Groups):

  • skupina pro “výzkum zdravotního příznaku” (předsedové: Chris Burton and Marianne Rosendahl)
  • skupina pro “chronickou bolest” (předsedkyně: Antonella Chiaramella).

Již existující pracovní skupiny či zájmové skupiny EAPM najdete na stránkách společnosti: odkaz: http://www.eapm.eu.com/working-groups.html, či: http://www.eapm.eu.com/special-interest-groups.html.

Dále se informuje o tom, že se společnost EAPM rozšířila v uplynulém roce o 3 nové individuální členy a o dvě společnosti, mimo jiné i o tu naší. Ta druhá nová společnost je sekce holandských nemocničních psychiatrů, která patří pod holandskou psychiatrickou společnost.

Zájemci v “newsletteru” najdou ještě zajímavou zprávu o tom, že v Dánsku vydala společnost praktických lékařů nové guideliny s názvem “functional disorders”. Jedná se o edukaci, či o směrnice pro VPL, jak pracovat v ordinaci s pacienty, kteří mají funkční poruchu kteréhokoliv orgánu. Připomíná to naši nedávnou spolupráci s kolegy VPL na doporučeném postupu pro psychosomatické potíže/MUS (medicíny k nevysvětlené příznaky).
OM

Barcelona 2017

Dear EAPM members and interested parties,

we are delighted to announce the 5th conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) in Barcelona, Spain, 28th June-1st July 2017. The theme of the Conference will be “Bridging the Split between Soma and Psyche”.

EAPM 2017 WEBSITE SUBMIT YOUR ABSTRACT! YOU CAN REGISTER NOW!
Abstract submission deadline: January 15th, 2017 Register to the EAPM 2017

Please take a moment to check out the Barcelona website and get an impression of the wonderful location we have chosen for our conference.

As always EAPM members and APM members profit from a reduced fee to the conference! If you already know that you will attend the conference, please make sure you register as soon as possible. This guarantees smooth planning!

Please spread the information to your colleagues and professional networks.

 

We are looking forward to welcoming you to Barcelona.

Kind regards, Jordi Blanch Conference Organizer EAPM 2017 Wolfgang Söllner President of the EAPM

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Leave a Reply