11.10. 2016

Schůze výboru 11. 10. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Masner, Kabát; Omlouvá se: Poněšický, Roubal, Krulík

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: Témata v mezidobí:
 • Informace o jednání na dohodovací komisi MZ ohledně výkonů. Vyjednán experiment s pojišťovnami. Experiment nutno připravit. (Chvála, Kabát)
 • Informace o vědecké schůzi PS ČLS JEP 10/2016 – psychosomatické sekce. Předat vedení sekce. (Chvála)
 • Zemřel MUDr. Felix Irmiš CSc. Na web SPM dána informace a nekrolog několika autorů.
 • Předběžný termín příští konference na TUL potvrzen na únor 2018- zjistit možnost 3. týdne v lednu. (Chvála)
 • Zaplacen Maps Maker na další rok (1054,-Kč) a aktualizována mapa pracovišť na webu SPM
 • Zástupce pro MZ (V příloze naleznete žádost o jmenování zástupce odborné společnosti, který obdrží práva k tvorbě nových a editaci stávajících výkonů. Jmenování zástupce včetně jeho emailu a telefonního kontaktu zasílejte na adresu szv@mzcr.cz. Jmenujeme MUDr. Kabáta
 1. Pošta: 25 mejlů
 2. Projekt nových webových stránek SPM a Psychosomu, prezentována nabídka firmy Design Point s.r.o. Liberec. Návrh na rozdělení stabilních rubrik mezi členy výboru. Závěr: Výbor podporuje projekt přepracování stránek Psychosomu,v druhé fázi teprve stránky SPM. Rozdělení správy o jednotlivá témata (Výbor+ Newsletter+ Tiskové zprávy, Členská základna+ Síť pracovišť, Akce, Výzkum, Vzdělávání + Akreditace, Etická komise, Zahraničí) na příštím zasedání (Chvála)
 3. Plánovat odborný program, třeba 2-3x ročně odbornou schůzi v LD (projednáme na celodenním zasedání)
 4. Podmínky odborných stáží. Vypracoval Kabát. Navrhujeme společné organizování seminářů se stážisty. Diskutována cena. Navrhujeme cenu 4tis./týden praxe. Zajistit smlouvu o stáži. Termíny. (Kabát, Chvála)
 5. Výzkum v psychosomatice- seminář, příprava. 3. 11. v 17. Hodin, informace je na webu.
 6. Jak funguje nová etická komise? (Zjistí Trapková)
 7. Návrh kooptovat MUDr. Ročňovou, praktickou lékařku, která se věnuje se problematice psychosomatiky v ordinaci PL. Výsledek jednání: Navrhnout jí vedení pracovní skupiny pro PL (Psychosomatika pro praktické lékaře) s pravidelným navštěvováním výboru.
 8. Příprava celodenního výboru v Dobřichovicích (22.11.)  Od 10:00- 15:00 Témata:
 • Výuka psychosomatiky, odborné stáže (Chvála, Kabát)
 • odborné schůze SPM ČLS, témata, kalendář (Chvála)
 • výzkum (Franke) a příprava tzv. experimentu pro jednání s pojišťovnami (Kabát)
 • konference 2018 (Chvála)
 • kódy výkonů (Kabát)
 • síť pracovišť (Chvála)
 • koncepce- sebereflexe: (Roubal)
 • Co jsme a kam jdeme?
 • psychoterapie versus psychosomatická léčba
 • psychosomatika a reforma PS péče
 1. Další setkání 22.11. v CKP Dobřichovice v 10 hodin. (http://www.ckp-dobrichovice.cz/)

 

Zapsal V. Chvála