22.11.2016

Schůze výboru 22. 11. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Masner, Krulík, Roubal; Omlouvá se: Poněšický, Kabát, hosté: Ročňová, Jandourková

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: Témata v mezidobí:
 • Informace o jednání s pojišťovnami o experimentu. (Kabát)
 • Informace o schůzi pracovní skupiny pro výzkum (Franke)
 • Informace o konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2017 (Týkalová)
 • Zpráva o akcích PL od Tater po Karlovy Vary (Ročňová, Kabát)
 • Zpráva o přijetí SPM do EAPM (Masner)
 • Přihlásili jsem Psychosom do norské databáze odborných médií ERIH Plus
 • Garance tří přednášek prof Telece na téma právo a alternativní medicína. Organizuje Křížová
 • Žádost společnosti Edumedic o spolupráci ve vzdělávání lékařů na jejich portálu- nahráváním přednášek (viz korespondence)
 1. Pošta: 25 mejlů
 2. Noví členové: žádosti: Mgr.Pejřimovská, MUDr. Čerešňáková
 3. Zápis do seznamu pracovišť: MUDr. Adriana Chytilová: předáno ke zpracování Týkalové
 4. Odborné akce na rok 2017, témata, termíny, zajištění:
 • Spojit odborné akce SPM s akcemi ČPS: termíny 7. 4., 13.10 v r 2017 časově navázat na konec vědecké schůze ČPS od 14 hodin do 17:00. 2 akce nerozpočtové, v LD, Témata:
 • 7.4.2017 EBM a psychosomatika (Franke, Honzák, Telec)
 • Tradiční diskusní psychosomatická konference („čejenská“), červen 2017, PK Praha
 • 13.10. 2017 Nástroje psychosomatiky  (lékaře, psychologa, fyzioterapeuta)
 • Institut psychosomatické supervize (ips.psychosomatika.cz)  pracuje průběžně na půdě Psychosomatické kliniky. Informace a přizvání ke spolupráci rozešleme všem členům SPM
 1. Zpráva o členské základně v r. 2016: celkem 233 členů, 63 mužů, 170 žen, 122 lékařů, 104 ostatních vysokoškoláků, 7 bez titulu, dle věku – nejvíce osob do 50 let
 2. Rozpočet na rok 2017 (předkládá Menclová)
 • Členské příspěvky Návrh: 400,-
 • Vyplnění návratky
 • Schválení platby EAPM 3800,- na rok 2017
 • Schválení dohody o prac.činnosti s p.Menclovou
 • Schválení rozpočtu 2017
 • Schválení podpory Psychosomu 10 000Kč na nové webové stránky
 • Návrh odměny každému členovi výboru SPM za rok 2016 dle prezence 100Kč za práci pro výbor na DPP. Jednotlivé smlouvy zpracuje p.Menclová

 

 1. Rozdělení stabilních rubrik mezi členy výboru. Rozdělení správy jednotlivých témat
 • Zprávy z výboru + zpravodaj + tiskové zprávy (Chvála)
 • Členská základna + Síť pracovišť (Týkalová)
 • Odborné akce (Kabát)
 • Výzkum (Franke)
 • Vzdělávání + Akreditace (Chvála)
 • Etická komise (Trapková)
 • Zahraničí (Masner)

 

 1. Jak funguje nová etická komise? (Trapková)

přestávka

 1. Témata Dobřichovická:
 • Výuka psychosomatiky, odborné stáže:
 1. Je třeba pregraduální vzdělávání. PM byla volitelně na 1., 2., i 3.LF v Praze, ale letos  nebude na 1. ani na 3.LF, otevřena, na 2.LF se přihlásilo 10 studentů (Strobachová). Na 3.LF dobře funguje Ústav lékařské etiky (M.O.Vácha) Dobrá zkušenost je z katedry VPL (doc Seifert) v Praze, kam chodí studenti. LF v Brně (Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky) byla povinná pro všechny studenty LF. V současnosti je třeba zprůchodnit postgraduální vzdělávání a funkci subkatedry psychosomatiky a atestace. Výbor podporuje rozšíření vzdělávání psychosomatiky v oboru praktického lékařství.
 • Konference 2018, témata, přednášející, termín předběžně začátek února 2018
 1. Koncepce- sebereflexe: (Roubal) Co jsme a kam jdeme? Diskuse. Zápis Roubal v příloze.

 

 1. nápady z diskuse:
 • pracovat na rešerši výzkumných EBM studií prokazujících účinnosti psychosomatické léčby (Franke?). Případně zaplatit překlady studií z němčiny, angličtiny…
 • Přizvat MUDr. Báru Brannou do výboru, má zájem o psychosomatiku v pediatrii
 • Jednání výboru je otevřené členům SPM po předběžném ohlášení
 • Nabídnout ČLS do odborného programu psychosomatické téma (chvála)
 • Zaplatit někoho z členů SPM, kdo by se věnoval koordinací vzdělávacích aktivit v odb.společnostech (konference, odb. schůze…)

 

 1. Další setkání, termíny na rok 2017:  2.úterý v měsíci: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 12.9., 10.10, 14.11.

zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.