Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře (2015)

Pacienti s psychosomatickými poruchami a lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS- Medically Unexplained Symptoms) tvoří významnou část klientely praktických lékařů.  Přístup k těmto pacientům ve všeobecných praxích je variabilní; často není optimální, nevede ke zlepšení a nepřináší pacientům potřebnou podporu. To vyvolává nejen zbytečně vynaložené náklady na diagnostiku a léčbu, ale i frustraci lékařů i pacientů. V praxi není brán dostatečný zřetel na komplexní bio-psycho-sociální přístup ke způsobu jejich stonání. Přitom je možné často situaci zlepšit změnou přístupu zdravotnických pracovníků, jak prokázaly zahraniční i původní české výzkumné projekty. (čtěte více…)

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
%d blogerům se to líbí: