Účinnost psychoterapie

Brent W. Roberts, Jing Luo, Daniel A. Briley: A Systematic Review of Personality Trait Change Through Intervention

Department of Psychology, University of Illinois, Urbana-Champaign

Souhrn: Současná meta-analýza zkoumala, do jaké míry se osobnostní rysy změnily v důsledku zásahu, který byl proveden z důvodu primárního zájmu o klinickou intervenci. Identifikovali jsme 207 studií, které sledovaly změny v parametrech osobnostních rysů při intervencích, včetně pravých experimentů a modelů změny před a po. Intervence byly spojeny s výraznými změnami v rysech osobnosti v trvání nad průměrnou dobu 24 týdnů (např., D = .37). Další analýzy ukázaly, že efekt přetrvával i v následných kontrolách po ukončení interevence. Primárním ziskem byla emoční stabilita v důsledku léčby, pak následuje extraverse. Typ použité terapie nebyla pevně spojená s popsanými změnami rysů osobnosti. Nejvíce se změnili pacienti s úzkostnými poruchami,  nejméně u závislých pacientů na návykových látkách. V rozsáhlé stsudii jsou diskutovány důsledky pro teorii a sociální politiku./ originál ke stažení zde Roberts et al O účinnosti psychoterapie