14.2. 2017

Schůze výboru 14. 2. 2017

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Kabát, Omlouvá se: Roubal, Poněšický, Krulík, Masner

hosté: Ročňová, Branná

Program

 1. Výbor v tomto složení zahajuje svůj poslední rok. Je třeba připravit volby.
 2. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: Aktuální témata a informace v mezidobí:
 • Odeslán doporučený dopis na adresu MUDr. Kubka s dotazem na vzdělávání v psychosomatice- žádná reakce. Dop.: napsat dotaz formou otevřeného dopisu do Tempusu
 • Připravena tisková konference ČLK s tématem psychosomatiky na 22.2. 2017 (program v příloze a na webu). Dop.: pozvat další novináře.
 • Přehledu pracovišť na stránkách SPM se ujala Mgr.Šestáková
 • Health communication s.r.o. zastoupené Veronikou Pávkovou nabízí spolupráci při pořizování videozáznamů přednášek na konferenci, dávají na svůj web. Nabízí další spolupráci na webu Edumedic.
 • Telec poslal novou publikaci o EBM v Německu z hlediska práva, podle kterého je zřejmé, že postoj ČLK k psychosomatice není ani odborně správný. (Recht der Anthropos. Medizin. Prof. Zuck)
 • Platba za členství v EAPM proběhla omylem už v prosinci. Vyřešili jsme korespondencí (Masner)
 • Další kongres EAPM bude v létě v Barceloně 28.6. – 1.7. Měli bychom tam někoho vyslat.
 • Zaznamenali jsme upozornění dr.Petra Možného na rozhovor dr.J.Klímové pro Blesk o psychosomatice. Diskuse. Budeme dávat texty o psychosomatice, se kterými můžeme souhlasit, na stránkách společnosti.
 • Proběhla konference Hranice v psychosomatice v CKP Dobřichovice
 1. Administrace vyřídila 68 mejlů
 2. Noví členové: o členství žádá Bc. Jitka Šulcová, Praha, fysioterapie. Schváleno většinou výboru.
 3. Zjednodušit přihlášení pracoviště do sítě psychosomatických pracovišť. (Kabát, Šestáková)
 4. Organizace konference 2018: představen projekt, diskuse o hlavních tématech.
 5. Nejbližší odborné akce (vše na webu SPM):
  • Psychosomatická medicína 2017, Šternberk 24-25.2.2017 (viz web)
  • Tisková konference ČLS v LD 22.2. v 10.00-11.00
  • SebePéče – 25. 2. 2017, Psychosomatická klinika Praha, Mgr. J.Macháček a K. Erlebachová
  • 4. 2017 první vědecká schůze SPM od 14:15 hodin do 17:00 navazuje na dopolední program ČPS: Psychosomatická medicína a EBM. Koordinuje: CKP + Mgr.Týkalová
  • Čejenská konference, Praha, 26. 5. 2017
 6. Další kongres EAPM bude v létě v Barceloně 28.6. – 1.7. Výbor navrhuje zaplatit konferenční poplatek až třem účastníkům.
 7. Další setkání, termíny na rok 2017: 2.úterý v měsíci: 14. 3., 11.4., 9.5., 13.6., 12.9., 10.10, 14.11.

zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.