Tisková konference 22.2.2017

22. února 2017 od 10:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu proběhla tisková konference ČLS JEP na téma psychosomatika. Videozáznam z najdete zde.

  1. doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., internista, psychiatr, psychoanalytik (Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, Praha 1) s příspěvkem  Hranice psychosomatické medicíny
  2. MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP (Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Liberec)
  3. PhDr. Ludmila Trapková (Ordinace klinické psychologie, Praha 7) s příspěvky Bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci není samozřejmostí   a  Význam psychoterapie v psychosomatické medicíně.
  4. MUDr. Michaela Ročňová, všeobecná praktická lékařka, Šestajovice.
  5. Za Psychiatrickou společnost byla přítomna prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
  6. Za Českou psychoterapeutickou společností byl přítomen PhDr. Karel Koblic
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.