Psychosomatic Medicine in Germany: More Timely than Ever

V květnu minulého roku vyšel jako editorial časopisu Psychotherapy and Psychosomatic přehledný text o současné situaci psychosomatické medicíně v Německu renomovaných autorů: Stephan Zipfel, Wolfgang Herzog, Johannes Kruse, Peter Henningsen. Dáváme sem jeho kopii nejen pro členy naší společnosti, ale také pro MUDr. Mrozka z vedení ČLK, který stále ještě neví, k čemu je psychosomatická medicína dobrá. Domnívá se, že je to „jen povídání s pacientem“.

Více zde PPS_Zipfel_Editorial

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.