11.4.2017

Schůze výboru 11.4. 2017 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Krulík, Masner, Kabát, omlouvá se: Roubal, Poněšický, Hosté: Ročňová

 

Program
1.       Kontrola zápisu a témata od minulé schůze:

  • Proběhla odborná schůze SPM v LD 7.4.
  • Proběhl kurz psychosomatika ve fyzioterapii na IPVZ, výborné ohlasy! Požadovat na IPVZ možnost pracovat v prostorách týmu, který akci pořádá.
  • Stále žádná reakce vedení ČLK na náš dopis před 2 měsíci.
  • Poslali jsme námitku k návrhu novely Vyhlášky nástavbových oborů lékařů a zubních lékařů k vnitřnímu připomínkovému řízení, ve které vypadla psychosomatika.

2.       Administrace vyřídila 49 mejlů

3.       Noví členové: Mgr., DiS., Radka Doležalová, MUDr. Tereza Hodycová. Souhlas 7 členů

4.       Organizace konference 2018: pokračování diskuse o hlavních tématech. Zahraniční účastníci (Verný, Zipfel, zástupce EAPM, Jožo Hašto, Glettler? Kdokoli zo Slovenska) Prezidentem navržen konference MUDr. Kryl, zjistit souhlas (Chv)

5.       Příprava volby nového výboru. Shromáždění členů u příležitosti 17.konference psychosomatické medicíny v Liberci 1-3.2. 2018 využijeme k diskusi a představení kandidátů. Volby budou následovat korespondenčně. Připravit dle stanov. (Krulík) Výbor doporučuje vyzvat členy SPM, aby kandidovali do voleb nového výboru. Předseda výboru vyzývá ostatní členy výboru, aby zodpovědně zvážili svou kandidaturu do nového výboru v zájmu kontinuity. Návrhy do konce října, budou projednávány na schůzi výboru 14.11. 2017

6.       Nejbližší odborné akce (vše na webu SPM):

  • Čejenská konference, Praha, 26. 5. 2017
  • Další kongres EAPM bude v létě v Barceloně 28.6. – 1.7. Vyzýváme členy SPM k účasti na konferenci
  • Odborná schůze SPM 13.10. (Téma: nástroje v psychosomatice -lékaře, psychologa, fyzioterapeuta. Návrh Kabát, Karpíšek, Týkalová. Představení pracoviště- Kryl a PL v Šternberku nebo stacionář PKP v Šárce. Diskuse o organizaci akce, návrh platby organizátorům za práci. Faktura za služby CKP Dobřichovice na 5000,-Kč. Platba přednášejícím 1000,- Kč na dohodu. Akreditovat akci pro lékaře i psychology. (Menclová) Souhlas celého výboru.

7.       Výuka: Kurzy přes IPVZ jsou sice plně obsazené, ale podmínky pro realizaci (kromě přednášek) nejsou vhodné pro praktickou výuku. Např. kurz psychosomatika ve fyzioterapii potřebuje prostory pro práci s tělem. Je třeba jednat s doc. Beranem, případně Mgr. Šplíchalovou o možnosti uzavírat smlouvy o praktické výuce v zařízeních lektorů. (Chv)Výbor navrhuje, aby CKP Dobřichovice akreditovalo kurz „Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci“ pro vzdělávání v oboru psychosomatika (přes MZ)

8.       Akreditovat odborné akce pro lékaře, fyzioterapeuty a psychology z titulu odborné společnosti – proceduru zjistit na sekretariátu ČLS (Chv)

9.       Různé:

  • Informace všem lékařům – členům SPM: Je třeba se zapsat do oboru pro případ, že by vypadl z vyhlášky, bude platit vzdělání podle vyhlášky platné v době, kdy byl do oboru zapsán.
  • Výbor navrhuje konzultovat právníka prof. Ivo Telce, který přednášel na odborné akci o právních aspektech poskytování psychosomatické medicíny a psychoterapie v našem zdravotnickém systému z hlediska českého právního systému. Mohli bychom mít přesnější právní rozbor situace pro jednání s MZ a ČLK.

10.    Další setkání, termíny na rok 2017: 2.úterý v měsíci: 9.5., 13.6., 12.9., 10.10, 14.11.

zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.