Živá diskuse v médiích

V posledních týdnech se s rozhovory a články na téma psychosomatiky v médiích roztrhl pytel. Z těch, které jsme zachytili, dáváme k dispozici zde:

  • Rozhovor PhDr. Ludmily Trapkové na webu Novinky.cz: https://www.novinky.cz/zena/styl/435451-ludmila-trapkova-rodina-je-zivy-system.html
  • Názor na psychosomatiku ve Zdravotnickém denníku 24.4. vyjádřil MUDr. Jaromír Šrámek, místopředseda pro medicínu Českého klubu skeptiků SISYFOShttp://www.zdravotnickydenik.cz/2017/04/skepticky-pohled-na-psychosomatickou-medicinu/
  • Jako odpověď na aktivity klubu skeptiků vypadá text. ing. Tomáše Košumberského, který ale uveřejnil už 3.3. t.r. na svém vebu Time Theory, a který převzal i náš časopis Psychosom. Originál je zde: http://time-theory.info/2017/03/03/kritika-kritiku-nekritickeho-mysleni/
  • Prof.Cyril Höschl se zmínil o psychosomatice v rozhovoru pro zpravodaj středočeského kraje Středočech z května 2017, na s. 6. Je dobré se podívat, jak se k naší věci staví jeden z nejvlivnějších psychiatrů v ČR, proto odstavec přepisujeme zde: Jaký je váš názor na psychosomatiku?Tato disciplína byla velice módní v 60. letech. V té době, o malinko později, mě také velmi zajímala. Pomalu jsem ale dospěl k názoru, že jde o jakýsi pseudokoncept, na který se dá leccos svalit, ale ve chvíli, kdy ji uchopíte jako disciplínu, zjistíte, že vlastně nemáte vůbec žádné nástroje k jejímu zvládání. Buď používáte přístup psychoanalytický a psychoterapeutický, pak jde o psychoterapii a vystačíte si jako psycholog či psychiatr, anebo děláte různé imunologické testy, pak si vystačíte se somatickou medicínou. Psychosomatika se zdá jako jakási holistická ideologie. Že zacházíme s člověkem jako s celkem, je jistě nesmírně zajímavé a přínosné, a současné medicíně celistvý pohled chybí. Jeden je expert na levý bok, druhý na pravý bok a mezitím člověk umře na rakovinu žaludku. Ale to, že by měl být lékař vzdělán v celé medicíně a koukat na jedince v celém jeho kontextu, považuji za tak samozřejmý požadavek pro každého dobrého doktora, že na to nepotřebuji psychosomatiku. Že se některé psychické problémy nebo traumata projevují řečí orgánu, je i kulturně vázáno. Například, když přijde romská pacientka, neřekne: já mám depresi, ale dá si ruce na hruď a řekne, že ji bolí srdce. Některé prvky tohoto konceptu by měly být součástí jakéhokoliv oboru – například vidět člověka v jeho sociálním kontextu, jako celek. Ale ve chvíli, kdy se z toho stane ideologie, která obviňuje všechny ostatní z nedostačivosti a závažně nemocným pacientům vyřadí léčbu, která by je mohla zachránit, tak to považuji téměř za zločin.Prof. MUDr. Cyril Höschl
  • Ivo Smrž o EBM a právu: https://zdravotnickepravo.info/medicinske-studie-statistika-korelace-a-pricinna-souvislost/

 

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.