9.5.2017

Zápis ze schůze výboru 9.5. 2017 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Krulík, Masner, Kabát, Roubal, Oml.: Poněšický

Hosté: Jandourková

Program
1.      Kontrola zápisu a témata od minulé schůze:

·       Organizace konference 2018                                                                 úkol trvá (Chv)

·       Příprava volby nového výboru. Výbor doporučuje vyzvat členy SPM, aby kandidovali do voleb nového výboru. Předseda výboru vyzývá ostatní členy výboru, aby zodpovědně zvážili svou kandidaturu do nového výboru v zájmu kontinuity. Návrhy do konce října, budou projednávány na schůzi výboru 14.11. 2017                                                                                                           úkol trvá (Chv)

·       Akreditovat odborné akce pro lékaře, fyzioterapeuty a psychology z titulu odborné společnosti – proceduru zjistit na sekretariátu ČLS                                                            úkol Tykalová

·       Výbor navrhuje konzultovat právníka prof. Ivo Telce. Jaká je pozice psychosomatické medicíny z hlediska práva ČR a v kontextu zemí EU?                                                 úkol trvá (Chv.)

2.    Noví členové: Mgr. Gregorová Zuzana, Mgr. Benešová Zdeňka. Souhlas výboru.

3.    Mediální vystupování, hodnocení příspěvků, diskuse. Mediální výstupy k psychosomatice v posledním měsíci: Masner, Trapková, Chvála, Höschl, Šrámek, Košumberský. Příspěvky dáme na web SPM a formulujeme postoj výboru k mediální diskusi.

4.    Výbor uvažuje o možnosti podpořit lokalizaci některé ze světových učebnic psychosomatiky (Uexkühl, Siegel…) Kontaktovat Portál, získat zdroje.

5.    Odborné stáže: Diskuse na toto téma. Připravený je program stáží pro 10 stážistů (Kabát), o které se budou dělit jednotlivá pracoviště. Nejistotu do systému vnesla připravovaná novela Vyhlášky o nástavbových oborech MZd., podle které není znovu jasné, zda bude psychosomatika nástavbovým oborem, nebo jen funkční specializací.  Výbor doporučuje uveřejnit na webu SPM podrobnou informaci o možnosti stáží na akreditovaných pracovištích.

6.     Další setkání vždy 2. úterý v měsíci. Zbývají: 13.6., 12.9., 10.10, 14.11.

zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.