13.6.2017

Zápis ze schůze výboru 13.6. 2017 15:00- 17:00

Přítomní: Chvála, Kabát, Roubal, Skálová, Trapková, Týkalová,  Oml.: Masner, Krulík, Chybí: Poněšický

Hosté: nejsou

Program

 1. Kontrola zápisu a témata od minulé schůze:
 • Organizace konference 2018.
 1. Noví členové: Mgr. Boťchová Lenka, CKP Dobřichovice. Souhlas výboru
 1. Lokalizace odborné literatury: Předběžná volba padla na druhé vydání knihy Daniela J. Siegela The Developing Mind, nakl. Guilford. Jednali jsme s panem Fafejtou z nakl. Portál, a věc se vyvíjí příznivě. Knihu představena výboru. Úkol: Jednáme s případnými sponzory. (Chv)
 1. Po vnitřním připomínkovém řízení k návrhu vyhlášky o nástavbových oborech byla do nového návrhu psychosomatika zařazena. Bude následovat ještě další kolo zevního připomínkového řízení. Úkol: sledovat další osud vyhlášky (Chv)
 1. Akreditovat odborné akce pro lékaře, fyzioterapeuty a psychology z titulu naší odborné společnosti je možné přes sekretariát ČLS viz Žádost OS ČLS JEP o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání. Výbor bere na vědomí.
 1. Advokáta prof. Ivo Telce jsme oslovili, jeho stanovisko k navrhovanému úkolu je pozitivní, za cenu 10 000Kč vypracuje právní posudek na téma: Jaká je pozice psychosomatické medicíny, jaká odborníka (lékaře, psychologa a fyzioterapeuta) a jaká pacienta s psychosomatickým onemocněním z hlediska práva ČR? Vyjasnění právního rámce psychosomatické medicíny pokládá výbor za potřebné.  Úkol: vstavit objednávku s podtrženým textem na adresu prof.Telce (p.Menclová)
 1. Zahraničí:
  • Loewe zve naše členy na balintovský týden (Balint Tagung) do Regensburgu 7.-9.července. Informaci vyvěsíme na webu SPM a pošleme členům. V případě, že by byla hojná účast z Čech, pokusili by se udělat celou akci dvojjazyčně. Úkol: informaci dát na web a poslat členům (Chv)
  • V roce 2020 bude evropský kongres EAPM (jsme členy). Výbor EAPM se ptá, jestli by se mohl konat Praze. Současně se na nás obrátila druhá psychosomatická organizace, ICPM (International College of Psychosom. Med.), která hledá také místo pro svůj kongres 2020 a uvažuje o Praze. Stanovisko výboru: Výbor SPM si váží nabídky obou organizací, ale k rozhodnutí o konání akce tak velkého rozsahu nemáme dost informací. Úkol: odpovědět EAPM i ICPM na dopisy, zjistit podrobnosti, konzultovat profesní společnost (Masner)
 1. Statistiky webu společnosti (Chv): Celkem 34 270 návštěv od založení stránek. Došla nám licence na pořádání akcí Event Organizer Pro, licence je na rok. Je třeba znovu zaplatit poplatek 40 £. Souhlas výboru. Úkol: zaplatit poplatek a aktualizovat aplikaci (Chv)
 1. Mediální vystoupení:
  • Stanovisko výboru k reakcím (viz minule). Úkol: poukázat na stanovisko výboru SPM, které je formulováno v informační brožuře (Chv)
  • Další vystoupení, diskuse
  • Nowtonmedia- požadavek na svodku k psychosomatice- vyjednáváme podmínky. Úkol: Výbor doporučuje týdenní zkušební provoz (Kabát)
 1. Různé: Výbor oslovila MUDr. Lenka Bílková, praktická lékařka s dvěma PT výcviky, která usiluje o to, aby praktičtí lékaři mohli používat dva námi navrhované kódy (diferenciálně diagnostické vyjasnění projevů psychosomatických nemocí a verbální intervence u psychosomatických stavů nemoci) po splnění některých kritérií- nižších, než je nástavbová atestace z psychosomatiky. Jednala o tom s vedením obou odborných společností, která návrh podporují. Hledají cesty, jak toho dosáhnout. Stanovisko výboru: Vítáme zájem odborných společností VPL o psychosomatickou problematiku a jsme otevřeni k dalšímu jednání. Žádné kódy psychosomatické medicíny zatím nebyly přijaty dohodovacím řízením. Úkol: pozvat MUDr. Bilkovou na příští jednání výboru, případně jiného zástupce organizace VPL (Chv)
 1. Další setkání vždy 2. úterý v měsíci. Zbývají: 12.9., 10.10, 14.11.

zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.