17. KONFERENCE

17. konference psychosomatické medicíny v Liberci ve dnech 1.-3.2.2018 má jako hlavní téma

DOSPĚLÝ A DĚTSKÝ PACIENT V PSYCHOSOMATICE

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rozvoje dovedností v pomáhajících profesích s.r.o. připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost. Po úspěšné 16.konferenci na téma psychosomatika v klinických oborech chceme soustředit pozornost na to nejpotřebnější téma, tedy spolupráci medicínských oborů a humanitních oborů při péči o psychosomatické pacienty. Tu potřebují pacienti s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickým průběhem chorob, kde hrají psychosociální aspekty stonání nezanedbatelnou roli. Zveme samozřejmě všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, z jakýchkoli klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, které potřebujeme pro rozvinutí sítě spolupracujících zařízení. Psychosomatická medicína poskytuje těmto odborníkům a jejich pacientům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

  • Partnerem konference je nakladatelství Portál. Knihy budou pro účastníky konference s 20% slevou.
  • Tuto akci nesponzoruje žádná farmaceutická firma.

za přípravný výbor konference

MUDr. Vladislav Chvála, předseda

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.