17. KONFERENCE

17. konference psychosomatické medicíny v Liberci ve dnech 1.-3.2.2018: Taková byla

 

 

 420 účastníků, 32 přednášek, 14 workshopů, 3 dny radosti

foto Šimon Pikous 

DOSPĚLÝ A DĚTSKÝ PACIENT V PSYCHOSOMATICE

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rozvoje dovedností v pomáhajících profesích s.r.o. připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost. Po úspěšné 16.konferenci na téma psychosomatika v klinických oborech chceme soustředit pozornost na to nejpotřebnější téma, tedy spolupráci medicínských oborů a humanitních oborů při péči o psychosomatické pacienty. Tu potřebují pacienti s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickým průběhem chorob, kde hrají psychosociální aspekty stonání nezanedbatelnou roli. Zveme samozřejmě všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, z jakýchkoli klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, které potřebujeme pro rozvinutí sítě spolupracujících zařízení. Psychosomatická medicína poskytuje těmto odborníkům a jejich pacientům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

  • Partnerem konference je nakladatelství Portál. Knihy budou pro účastníky konference s 20% slevou.
  • Tuto akci nesponzoruje žádná farmaceutická firma.

za přípravný výbor konference

MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru SPM ČLS JEP

 

Místo konání:

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.