Organizace

Dospělý a dětský pacient v psychosomatice 1.-3.2.2018 Technická univerzita Liberec- pavilon G (mapa)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • PhDr. Ludmila Trapková
 • Mgr. Jan Knop
 • MUDr. Jaromír Kabát
 • Mgr. Jana Tykalová
 • Mgr. Kateřina Šestáková
 • Doc. PhDr. David Václavík, PhD.

 

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Prezident konference: MUDr. Michal Kryl
 • Sekretář konference: MUDr. V. Chvála
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D
 • MUDr. B. Branna
 • MUDr. M. Ročňová
 • MUDr. R. Honzák, CSc.,
 • MUDr. PhDr. J. Poněšický, PhD.
 • MUDr. D. Skorunka, PhD.
 • PhDr. I. Strobachová
 • Doc. MUDr. J.Šimek, CSc.
 • PhDr. L. Trapková
 • Mgr. Et Mgr. M. O. Vácha, PhD.

 

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

 • MUDr. V Chvála
 • Institut rozvoje dovedností v pomáhajících profesích s.r.o.
 • Jáchymovská 385, 460 10, LIBEREC 10, Česká republika
 • Tel:           +420 485151398
 • E-mail: chvala@sktlib.cz
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

 • Sekretářka paní Menclová
 • Tel.:          +420 485151398
 • E-mail:      menclova@sktlib.cz
 • Informační server: www.psychosomatika-cls.cz

Záštita hejtmana Libereckého kraje: Záštita_LK

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.