Aktivní účast

AKTIVNÍ ÚČAST – ABSTRAKTA

Abstrakta budou přijímána elektronicky vědeckým sekretariátem akce:

  • Chvála Vladislav: E-mail: chvala@sktlib.cz

ROZSAH abstrakta je max. 50 řádek bez formátování, formát souboru doc, docx, odt nebo rtf

TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ: Psychosomatická medicína dle převažujícího jazyka jednotlivých pomáhajících profesí:

  1. v ordinaci VPL, pediatra (symptomy, diagnostika, terapie, kazuistiky, integrace, etika)
  2. v oblasti psychoterapie (metody, teorie, výzkum, kazuistiky, integrace, týmy, etika)
  3. v oblasti fyzioterapie (symptomy, diagnostika, terapie, kazuistiky, týmy, spolupráce, etika)
  4. v oblasti sociální (rodina a nemoc, komunikace s pacientem, teorie, výzkum, kazuistiky, rodinná terapie, integrace, etika)

Hlavní důraz příspěvků budiž soustředěn na bio-psycho-sociálních aspekty v různých klinických oborech a na spolupráci jednotlivých resortů. Přednášky, dílny, diskusní panely. Vítána jsou témata dotýkající se filosofických, etických i duchovních aspektů psychosomatické péče, hranic, které rozdělují i spojují. Programový výbor této konference pokládá za důležitý prostor pro diskusi, počítejte s tím, prosím, při přípravě svého vystoupení.

PŘÍSPĚVKY mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru, workshopu. Přednášky budou prezentovány v plenárním jednání (15‘ + 15‘ diskuse), semináře či dílny budou probíhat paralelně 90 minut. Uveďte preferovanou formu prezentace. O konečném zařazení přednášky nebo dílny rozhodne programový výbor na svém zasedání do 30. 11. 2017

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT: Do 15.11. 2017 Po tomto termínu již nemusí být přijata žádná  další práce

INFORMACE O ZAŘAZENÍ příspěvku do programu bude autorům zaslána do: 15. 12. 2017

PREZENTACE: Prezentace nejlépe v programu PowerPoint odevzdejte organizátorům nejpozději ráno v den přednášky, aby mohlo být promítání vyzkoušeno.

Během konference bude pořizován zvukový záznam většiny přednášek, který bude účastníkům k dispozici na webu konference. Je možné vyjednat, aby nebyl záznam v jednotlivých případech pořizován. Projekt Edumed může nahrávat videozáznamy přednášek pro využití pří e-lerningu na svém webu (smlouvu), jen se souhlasem přednášejících.

Aktivní přednášející účastníci nehradí registrační poplatek. V případě, že přednáší větší počet osob (pracoviště), pak příspěvek nehradí jeden z přednášejících.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.