12.9.2017

Zápis ze schůze výboru 12.9. 2017 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Kabát, Masner, Roubal, Skálová, Trapková, Týkalová, Oml.: Krulík.  Chybí: Poněšický

Hosté: MUDr. Ročňová, MUDr. Hánová, MUDr. Chytilová

Program

  1. Kontrola zápisu a témata od minulé schůze:
  • Odborná schůze 13.10. Téma: nástroje psychosomatické medicíny. Program vyvěšen a rozeslán, informace na webu.
  • Lokalizace odborné literatury: Nové informace. Původně zamýšlený autor Siegel je připraven k vydání v nakl. Vyšehrad, ale jde o poněkud jinou knihu (Mind) než jsme zamýšleli podpořit (The Developing Mind). Proto změna plánu: Podpoříme učebnici: Rüegg J.C.: Gehirn, Psyché und Körper. Neurobiologie von Psychosomatik und psychotherapie. Nakl.Schatauer, 2011 (5.vydání) ISBN 978-3-7945-2652-9. Recenzi napíše J.Kabát, který ji již využívá při výuce.
  • Konference: webové stránky, program, smlouva. Setkání členů organizačního výboru 19.9.2017 v 17 hodin v Prevcentru
  • Sekretariát ČLS obeslal slovenský ing. Anton Kwassai materiálem, ve kterém obhajuje svou teorii psychosomatiky (103 stran). Informace o korespondenci s ním. (Chvála)

2. Noví členové: MUDr. PhDr. Hansmanová Lenka, PhD., Olomouc, PhDr.et Mgr. Wernerová Sofie, Děčín souhlas většiny přítomných

3. Nové pracoviště do sítě psychosomatických pracovišť: ordinace praktického lékaře s orientací na psychosomatiku MUDr. Chytilová, která přišla osobně na jednání výboru. Představuje své pracoviště praktické lékařky, Horní Měcholupy, Praha 10. Psychosomatický charakter má díky erudici lékařky, která má výcviky v psychoterapii, (Roggers, biosyntéza), vytvořila si prostor pro psychosomatické pacienty, pořádá semináře o psychosomatice pro veřejnost. Pracovala pod supervizí. Využívá sítě psychologů- psychoterapeutů. Dnes otvírá nové pracoviště s týmem MUDr. Michaela Ročňová, Psychosomatické centrum Praha Na Hutmance 441/16 Praha 5. Dnes den otevřených dveří.

4. Situace psychosomatiky v oboru VPL. Příprava materiálu ke kurzu základní psychosomatické péče pro VPL tak, aby VPL mohli využívat kódy zákl. psychosomatické péče. Připravuje M.Ročňová. Materiál pošle k diskusi výboru PSM i pracovní skupiny pro kódy ve spol. VPL.

5. Po dalším připomínkovém řízení k návrhu vyhlášky o nástavbových oborech byla do nového návrhu vyhlášky MZd. psychosomatika zařazena.

6. Informace o webových stránkách. Zajištěna bezpečnost stránek SPM SSL certifikátem (https://www.psychosomatika-cls.cz) na 3 roky. Zaplaceny poplatky SSL certifikát, za Maps Maker pro a Events Manager pro (celkem 2894,00 Kč). Vyúčtování. Souhlas všech přítomných členů výboru.

7. Studium psychosomatiky: Probrány technické podmínky

8. Další setkání vždy 2. úterý v měsíci. Zbývají: 10.10., 14.11. (celodenní!!)

zapsal V. Chvála