Program

Autoři přihlásili předběžně tato témata (před výběrem)

Souhrny zde: konference-17-souhrny

Adámková Jana WS: Léčba na pískovišti.
Balcar Karel P: Tvůrčí součinnost dětí v psychosomaticky zacílené léčbě
Bartoš Vít P: Tělesnost a kognitivní procesy aneb proč se Descartes mýlil
Bláhová H, Papáčová, Sladká H P: Vztahy na úrovni těla pohledem fyzioterapeuta
Boťchová Lenka WS: Vědomý pohyb ve fyzioterapii
Branná Barbora P: Jak zacházet s PS tématem v pediatrické praxi ?
Burešová Natálie P: Postoje pediatrů k psychosomatice
Cigán Jakub P: Úžas, náboženství a prosociální chování
Gerlichová Markéta WS: MuzikoterapieMuzikoterapie – workshop: „Naše tělo je hudební nástroj, v dětství i dospělosti“.
Hanibal, Kokešová Kleinová  WS: Povídání (s dětmi) o smrti
Hašto Jozef P: Vzťahová väzba a biopsychosociálny model. Sú užitočné pre psychosomatickú prax?
Havelková Anna P: Přehled současných témat výzkumu v psychosomatice
Heindorferová H, Cichák D P: PS potíže v rodinách, kde děti vyrůstají v příbuzenské pěstounské péčí
Honzák Radkin P: Duše v břiše aneb střevní mikrobiom u dětí a dospělých
Hornová Lucie P: Příznak jako otevřené dveře
Chvála, Trapková  WS: Externalizace- psychologický nástroj nejen pro děti
Jandová D, Morávek O., Formanová P. P: Computerová kineziologie v diferenciální diagnostice bolestí zad
Jirmanová, Klouda WS: Psychosomatický pacient ve skupinové PT
Kalábová Helena P: Péče o duši – společné ve výchově a psychoterapeutické praxi.
Kaščáková Natálie P: Súvisia chronické bolesti s traumatizáciou v detstve a neskoršom živote a štýlom vzťahovej väzby?
Kokešová Kleinová, Macháček P: Možnosti psychoterapie během rozvodu
Kolátor Petr P: Psychosomatická dynamika dětského pacienta v ambulanci (rehabilitačního) lékaře a fyzioterapeuta
Kotherová P: Meditace a narušení vnímaní těla
Kunertová Olga WS: Když jde do tuhého. Psychoterapie u lůžka vážně nemocného
Machander R.A. WS: Bdělá pozornost, vliv na dynamiku stresu
Nováková, Chvála, Trapková WS: Budu ještě chodit? Kdo pomůže? Rodinná terapie? Homeopatie? Shiatzu? 
Odstrčil Petr WS: Práce s tělem psychoterapii trumatu vzniklém v dětském věku
Petrová Helena P: Problematika závislých a transplantace
Podzimek Michal P: Holistický přístup k pacientovi skrze theonomii
Poněšický Jan  P: Pokus o integraci psychosomatických teorií. 
Ročeň Milan P: Psychosomatika na odd. intenzivní péče?
Ročňová M., Šroubková D. P: Práce s psychosomatickým pacientem – setkání oborů, nové zkušenosti 
Řiháček Tomáš P: Mechanismy psychoterapeutické změny u psychosomatických potíží: Pohled napříč přístupy
Řiháček, Čevelíček,  Roubal, Hytych Post: Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie
Selko Dušan P: Je možné  realizovať model komplexnej psychosomatickej starostlivosti v transformujúcom sa zdravotníctve ? 
Skorunka D, Keřkovská, Řiháček P: Individualizovaně, systemicky, narativně; Hledání dovedností pro psychosomatický přístup v medicíně.
Stehlíková, Kostolanská, Řiháček P: Jak pacienti s medicínsky nevysvětlenými symptomy vnímají komunikaci s lékařem?
Svačina Štěpán p: pozdravení z vedení ČLS ?
Šimečková Táňa P: Až o tom bude chtít mluvit, tak si řekne
Šimek Jiří P: Nemocné dítě v dospělém pacientovi
Šimek Jiří WS: Etická dilemata- za etickou komisi SPM
Tolimatová J., Bém P. P: Tulipánovi a nábobosna – kasuistika z rodinné terapie
Trapková Ludmila P: Jsou závěry prací Z.Matějčka aktuální i dnes?
Vácha Marek Orko P: Zdraví je opravdu celek. Novinky v molekulární genetice potvrzují, co psychosomatici již dávno ví.
Večeřová Procházková P: Biosyntéza – kontakt, hranice
Večeřová Procházková WS: Biosyntéza – kontakt, hranice
Verný Ivan WS: Alice v říši divů (pokračování úvodu do P.O.P)
Víchová Veronika Post: Relaxace
Žaloudík Jan p:  předběžně kratší úvaha na téma, proč se psychosomatika dosud nevyučuje na LF…
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.