10.10.2017

Zápis schůze výboru 10.10. 2017 15:00- 17:00
Přítomní: Chvála, Kabát, Roubal, Skálová, Trapková, Týkalová, Krulík, omluven: Masner chybí: Poněšický

Hosté: MUDr. Branna, MUDr. Ročňová

Program:
1. Kontrola zápisu a témata od minulé schůze:

i.      Odborná schůze 13.10. Téma: nástroje psychosomatické medicíny. Program vyvěšen a rozeslán, informace na webu.  Číslo kreditu: 0004/16/2006, č. akce: 48843

ii.      Podpora knihy: Rüegg J.C.: Gehirn, Psyché und Körper. Neurobiologie von Psychosomatik und psychotherapie.  Nakl.Schatauer, 2011 (5.vydání) ISBN 978-3-7945-2652-9. Recenzi napíše J.Kabát. Výbor podporuje tuto variantu

iii.      Nový návrh poslal Skorunka: McDaniel, S., Doherty, W., Hepworth, J. (2015) Medical Family Therapy and Integrated Care, 2nd edition. Washington: APA.

iv.      Vyšla nová kniha R.Honzáka: Prvouka psychosomatiky.

v.      OS byly obeslány k možnému připomínkování Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Psychosomatiky se netýká

vi.      OS byly obeslány také návrhem vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních na rok 2018. (velmi málo času na prostudování a podání námitek)

vii.      OS byly obeslány návrhem vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) týkajících se elektronických receptů k připomínkování.

2.    Nové pracoviště v síti:

Psychosomatické centrum Praha, Na Hutmance 441/16 Praha 5, www.pscpraha.cz

3.    Další pracoviště*:

Psychologie s.r.o., Mgr. Lenka Cibulková, PhDr. Oldřich Kalfiřt, Bělohorská 33/266, Praha 6, psychologiesro@seznam.cz;  www.psychologiesro.cz

*Pozn.: Pracoviště klinické psychologie a psychoterapie, které se hlásí do sítě psychosomatických pracovišť SPM, může být uvedeno jako Pracoviště doporučené výborem SPM ke spolupráci při léčbě psychosomatických pacientů.

4.      Volby nového výboru: diskuse, příprava, odpovědnost

 • Termín: březen 2018, přesněji určíme podle termínu odborné schůze SPM ČLS
 • Způsob voleb: korespondenční
 • Kandidátka rozlišuje somatické lékaře, psychiatry, psychology, fyzioterapeuty podle složení výboru
 • Členy volební komise: je získat třeba členy SPM, kteří nebudou kandidovat
 • Představení kandidátů, diskuse, v rámci shromáždění členů na odborné schůzi v LD
 • Návrh kandidátů, které budeme kontaktovat: MUDr. Zina Hánová, PhDr. Lenka Dostalíková, MUDr. Naďa Hanousková, Ing. Mgr. Sevila Kačenová, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, Mgr. Jitka Holubcová, MUDr. V.Chvála, MUDr. J. Kabát, MUDr. J.Peichlová, MUDr. M.Kryl, PhDr. L.Trapková, Mgr. J. Tykalová, MUDr. O. Masner, MUDr. M. Skálová.  Další návrhy očekáváme z členské základny.

5.      Etická komise: jak pracuje? Nabízíme stránku etické komise na stránkách SPM

6.      Program celodenního setkání výboru 14.11. od 10:00 do 16:00 v Psychosomatickém centru Praha, Na Hutmance 16, Praha 5.

 • Příprava odborného programu na rok 2018
 •           i.      17.konference v Liberci
 •           ii.      Odborné schůze
 •           iii.      Další akce
 • Volby 2018
 • Jak dál s navrženými výkony? (Kabát)
 • Vzdělávání v oboru (pozvat doc Berana jako vedoucího subkatedry, případně Mgr. Šplíchalovou z IPVZ)
 • Výzkum v psychosomatice
 • Etická komise – pozvat členy (Trapková)
 • Pracovní skupiny (zahraničí, pediatři, praktici, další…)
 • Síť pracovišť – zkušenosti, spolupráce, rozvoj sítě
 • Termíny výboru na r. 2018

7.      Další setkání vždy 2. úterý v měsíci. Zbývá: 14.11. (celodenní!!)

zapsal V. Chvála