Cesta

Místo konání je pavilon G Technické univerzity Liberec (TUL). Na Husově ulici naproti Krajské hygienické stanici, vchod z Univerzitního náměstí 1441/1

Cestu přes město hledejte zde: mapy.cz

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.