14.11.2017

Schůze výboru 14.11. 2017 10:00- 16:00
Přítomní: Chvála, Kabát, Skálová, Trapková, Týkalová, Masner, Poněšický; omluven: Krulík, Roubal

Hosté: MUDr. M. Ročňová, ing. MGr. S. Kačenová

Program:

1.       Diskuse o zanikající organizační struktuře Sdružení pro psychosomatiku – z.s., (Kačenová) Výbor oceňuje práci Sdružení, které za 10 let existence věnovalo rozvoji psychosomatiky v ČR hodně energie. Nabízíme prostor na odborné akci SPM k prezentaci činnosti SPP, členům zanikající organizace členství v SPM, kandidování do výboru SPM v blížících se volbách do výboru SPM.

2.       Agenda od minulého výboru (50 mejlů)

3.       Noví členové: MUDr. Andrea Dušková, ing. Mgr. Sevila Kačenová, souhlas všech členů výboru

4.       Udělení čestného členství pro doc. MUDr. PhDr. Janu Poněšickému, PhD., souhlas všech členů

5.       Příprava odborného programu na rok 2018

a.       17.konference v Liberci- viz zápis organizačního výboru. Cena Jana Poněšického bude tentokrát udělena MUDr. Ivě Švarcové, z ISIDA Č.Lípa

b.       Odborné schůze: 2x ročně odborná schůze v návaznosti na ČPS.

c.        27.4.2018 program: předvolební schůze + odborný program+ představení pracoviště Psychosomatické centrum Praha. Téma: Indikace k psychosomatické péči a předávání pacienta (Ročňová)

d.       5.10.2018 program: Téma: Psychosomatické kazuistiky. Organizace obou akcí Šestáková.

e.       Další akce:

                   i.      Čejenská konference (Kabát)

                  ii.      Dobřichovická konference: Intimita v psychosomatice 26.5. 2018 (Týkalová)

                 iii.      Psychosomatická konference ve Šternberku v únoru 2018 (Kryl)

6.       Volby 2018:

a.       Návrh kandidátů: MUDr. Naďa Hanousková, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. V. Chvála, MUDr. J. Kabát, MUDr. J.Peichlová, MUDr. M.Kryl, PhDr. L. Trapková, Mgr. J. Týkalová, MUDr. M. Skálová, příp. D.Jandourková, MUDr. Pavel Čech ještě další: 

b.       Volební komise: Krulík J. další 2 (z těch kdo nekandidují do výboru)

c.        Způsob: elektronické prostřednictvím sekretariátu ČLS a gReception

d.       Příprava voleb: medailony kandidátů, fotky, inform. bulletin (obsah Trapková, formát Šestáková)

e.       Představení kandidátů, zpráva výboru, zpráva kontrolní komise, etické komise na odborné schůzi SPM 27.4. 2018 

f.         Termín voleb: květen 2018

7.       Jak dál s navrženými výkony? (Kabát): Připravuje studii pro jednání s pojišťovnou. Diskuse o podrobnostech. Návrh umístí na Google disk s možností do něj vstupovat od ostatních členů výboru.

8.       Etická komise: Jirmanová referuje o průběhu jednání etické komise. Výbor navrhuje využití stránek SPM s informacemi pro pacienty o etickém kodexu, o dobré psychosomatické praxi, o tom, jak a kam se obracet se stížnostmi

9.       MUDr. Skorunka žádá o příspěvek na cestu na 6. vědeckou konferenci EAPM v červnu 2018. Přikládá rozpočet akce (celkem 27 tis.). Výbor navrhuje částkou 10000,- podpořit aktivní účast na konferenci s podmínkou následného referátu na schůzi SPM 5.10.2018

10.    Různé: Kolegyně Mgr. Lebedová se obrací na výbor s žádostí o kontaktování prof. Loewa z Řezna, aby mohla vyzkoušet dotazník kvality života (SEL), který přeložila do češtiny, ale nemá k němu vzorec pro hodnocení. Výbor pověřuje svého člena dr. Masnera, který pomůže věc za výbor vykomunikovat. 

11.    Termíny výboru na r. 2018: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4, 15.5. (poslední výbor v tomto složení společně s novým výborem po proběhlých volbách) 

Zapsal V. Chvála