Kredity

kredity ČLK byly přiděleny:

akce 49919 – únor 2018
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 49919
Měsíc: únor
Rok: 2018
Název: 17. konference psychosomatické medicíny „Dospělý a dětský pacient v psychosomatice“
Začátek akce: 01.02.2018
Konec akce: 03.02.2018
Délka akce:
(počet vyučovacích hodin)
15
Místo konání: Liberec
Pořadatel: Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
Garant: MUDr. Vladislav Chvála, předseda SPM ČLS JEP
Ohodnocení:
(Počet kreditů)
15

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.