9.1.2018

Schůze výboru 9.1. 2018 15:00- 17:00

 • Přítomní: Chvála, Kabát, Skálová, Trapková, Týkalová;
 • Omluven: Masner, Roubal , Krulík, Poněšický 
 • Hosté: Míša Ročňová, Zina Hánová
 • Program:

1.       Statistika účasti členů výboru na jednáních výboru za 4 roky: Chvála + Týkalová+ Trapková: 30, Skálová: 28, Masner: 27, Kabát: 26, Krulík 22, Roubal 18, Poněšický 10

2.       Agenda od minulého výboru (107 mejlů):

 • Rozpočet na rok 2018 schválen většinou hlasů
 • Jak dopadlo jednání s prof.Löewem? Neozval se na 3 výzvy.
 • Sebezkušenostní skupinu pro adepty oboru připravilo PsCP
 • Skorunka nechce kandidovat do výboru, ale může pomoci se zahraničím v úzké spolupráci
 • Hanousková a Čech souhlasí s kandidaturou za lékaře, Stackeová za fyzioterapeuty
 • EAPM a platba členského poplatku. Je na čase zaplatit (Menclová)
 • Jednání s p. Pávkovou z Edumedic se nakonec ujala Ročňová
 • Etický kodex přišel od Romany Hronové, je na webu
 • Platba za doménu psychosomatika-cls.cz 303,- zaplacena
 • Jak je to s platbou za členství v EAPM? (Masner)
 • Novoroční pozdrav bulletin EAPM je na webu i s překladem
 • Zpravodaj členské základně SPM jsme poslali 2.1.2018 jako novoroční
 • Masner poslal vysvětlení svého postoje ke směřování výboru SPM (nevyhovuje mu přílišná psychologizace psychosomatiky) a omlouvá se z dnešního výboru (výuka na LF)
 • Omlouvá se Roubal (výuka na LF), Krulík a Poněšický
 • Tvorba materiálů na 17. konferenci za SPM
 • Máme pozvání na kongres tradiční čínské medicíny a možnost přednést tam 5timinutovou zdravici- máme to přijmout?
 • Pozvánka na schůzi chůze (České asociace pro neuropsychologii, z.s.), na 16.1.

3.       Noví členové: MUDr. Dana Šmejkalová, MUDr. Zora Bártová: souhlas všech členů výboru

4.       Konference v Liberci: schválení materiálů pro poster SPM

5.       Odborné akce: ročně odborná schůze v návaznosti na ČPS:

 • 27.4.2018 program: předvolební schůze + odborný program+ představení pracoviště Psychosomatické centrum Praha. Téma: Indikace k psychosomatické péči a předávání pacienta (Ročňová). + diskuse
 • 5.10.2018 program: Téma: Psychosomatické kazuistiky. Vybídnout kolegy prostřednictvím webu a na předchozí odborné schůzi, vyzvat stážisty. Organizace obou akcí CKP – Šestáková.
 • Další akce:
 •        Psychosomatická konference ve Šternberku v dubnu 2018 (Kryl)
 •        Dobřichovická konference: Intimita v psychosomatice 26.5. 2018 (Týkalová)
 •        Čejenská konference Praha 8.6.18 (Kabát)
 •        Konference výzkum v psychoterapii v Brně 24.- 25.5. (Řiháček, fakulta)
 •        Konference EAPM ve Veroně v červnu 2018. Náš zástupce je Skorunka. Výbor ho pověřuje jednáním o možné konferenci EAPM v Praze v r.2020. Máme od EAPM guidlines pro pořádání konference.  Diskuse. Závěr: nechat spočítat akci odborné firmě a příště projednat.

6.       Volby 2018:

 • Návrh kandidátů: MUDr. Naďa Hanousková, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. V. Chvála, MUDr. J. Kabát, MUDr. J. Peichlová, MUDr. M.Kryl, PhDr. L. Trapková, Mgr. J. Týkalová, MUDr. M. Skálová, příp. D.Jandourková, MUDr. Pavel Čech, doc.PhDr.Stackeová, PhD. Někdo další?
 • Formulář k volbám a žádost o schválení a administraci voleb 
 • Volební komise: Knop, Krulík J., Roubal? Masner? (z těch kdo nekandidují do výboru)
 • Způsob: elektronické prostřednictvím sekretariátu ČLS a gReception
 • Příprava voleb: medailony kandidátů, fotky, inform. bulletin (obsah Trapková, formát Šestáková)
 • Představení kandidátů, zpráva výboru, zpráva kontrolní komise, etické komise na odborné schůzi SPM 27.4. 2018 
 • Termín voleb: květen 2018. Úkol: připravit na příští schůzi výboru. Zkusit získat předsedu volební komise.

7.       Vyhláška o nástavbových oborech. Diskuse o podmínkách pro MZ

8.       Termíny výboru na r. 2018:  13.2., 13.3., 10.4, 15.5.

Zapsal V. Chvála