Informace o přednášejících

Informace o přednášejících

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Narozen: 28. 10. 1952 v Praze. Vede předsednictvo České lékařské společnosti J.E. Purkyně, z.s.. Internista, endokrinolog, člen Vědecké rady ČVUT, děkan 1. LF UK •              1995 – 2001 předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací dále od roku 2001 člen výboru, od 2007-2011 místopředseda. 1997 – dosud člen výboru Diabetologické společnosti. 2001 – dosud člen výboru (revizní komise) Společnosti klinické výživy a metabolické péče. 2006 – dosud člen výboru Obezitologické společnosti 2014-dosud člen výboru Internistické společnosti. Věnuje se výzkumu.

P2: Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc: Dítě v dospělém pacientovi

Lékař, internista a psychiatr, spolueditor první české monografie o psychosomatické medicíně (1993). Psychoterapeut Střediska psychoterapeutických služeb Břehová, Praha 1. V roce 1990 založil spolu s prof. Helenou Haškovcovou, CSc. a s dalšími spolupracovníky Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství při 3. lékařské fakultě UK v Praze. Patří tedy k zakladatelské generaci lékařské etiky v ČR. V r. 1993 habilitoval v oboru lékařská etika na Karlově univerzitě v Praze. Od r. 2008 vede katedru etiky a filosofie v pomáhajících profesích při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

P3: MUDr. Radkin Honzák, CSc.: Duše v břiše aneb střevní mikrobiom u dětí a dospělých

Narodil se v roce 1939. Roku 1962 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Nejprve působil jako sekundární lékař v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, v roce 1966 začal pracovat v Ústavu pro výzkum výživy (mj. výzkum spánku a stresu).

V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program) a REMEDIS, jako sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu.

Pravidelně se na svém blogu vyjadřuje k současnému dění a jako autor je podepsán pod několika populárně-naučnými knihami o psychologii. V roce 2014 vyšla kniha rozhovorů Renaty Červenkové s Radkinem Honzákem s názvem Všichni žijem´ v blázinci: současnost očima psychiatra.

Pedagogicky působí na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK.

Mezi své zájmy řadí především lidi a svého psa Bobinu.

 

P4: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.: Pokus o integraci psychosomatických teorií                

MUDr. PhDr. Nar. 3.10.1943 v Praze, psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut.
Po absolvování FVL KU Praha v r.1967 jsem pracoval na chirurgickém, ortopedickém a interním oddělení KNsP Č. Budějovice, a od r. 1970 v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice až do mé emigrace r.1977. V r.1973 jsem atestoval z psychiatrie. Druhá atestace mi nebyla z politických důvodů umožněna /byl jsem předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v Jihočeském kraji v r. 1968/, stejně tak i dosažení titulu CSc, ač jsem složil všechny potřebné zkoušky. Vzhledem k zaměstnání na psychiatrii mi bylo povoleno dálkové studium psychologie na FF KU Praha, které jsem ukončil r. 1976. Od r. 1972 do r. 1977 jsem absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, jakož i výcvik v hypnose a autogenním tréninku.

Na základě zájmu o psychoterapii a psychosomatiku jsem si vybral pro svou svou emigraci SRN, kde existuje hustá síť psychosomatických klinik a léčeben. Pracoval jsem zprvu v Brémách na klinice Dr Heines pro neurologii, psychiatrii a psychoterapii, poté v Tiefenbrunnu u Göttingenu v akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění, dále na katedře psychoterapie a psychosomatiky universitní kliniky v Düsseldorfu, kde jsem byl činný zčásti jako vědecký a zčásti coby pedagogický pracovník. Od r. 1986 do r. 1996 jsem zastával místo primáře na psychosomatické klinice Alpenblick v Isny-Neutrauchburg, a posléze jsem vedl až do r. 2006 oddělení pro anorexie, bulimie a těžké poruchy osobnosti na psychosomatické klinice Median v Berggieshübelu u Drážďan.

V SRN jsem znovu absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii a pokračoval v psychoanalytickém výcviku, který jsem ukončil r. 1986. Mimo to jsem získal i kvalifikace vedoucího Balintovských skupin a supervisora pro individuální i skupinovou psychoterapii.

V současné době se plně věnuji psychoterapeutické výuce psychologů a lékařů na psychoterapeutickém a psychoanalytickém institutu v Drážďanech a Lipsku, jakož i v okolních psychosomatických klinikách, a publikační činnosti.

 

P5: MUDr. Barbora Branna: Jak zacházet s psychosomatickým tématem v pediatrické praxi?

Praktická lékařka pro děti a dorost Ostrava – Muglinov od roku 2004, Homeopatie Boiron, Rodinná terapeutka – čtyřletý výcvik RODINNÉ TERAPIE pod vedením, Chvály a Trapkové, vzdělána v akupunktuře, členka společnosti psychosomatické medicíny. Ve své každodenní práci dětské lékařky se velmi často setkávám se situací, kdy klasická medicína neposkytuje dostatek prostoru a času pro mé dětské pacienty a jejich rodiny. V pediatrii, více než kde jinde, je velmi dobře viditelné, jak nemoc a stonání ovlivňuje naše nejbližší rodina, vztahy v ní a to co se nám v životě děje.

U mnoha nemocí je velmi důležité udělat podrobnou anamnézu, dále všechna potřebná vyšetření, stanovit či vyloučit onemocnění a navrhnout léčbu. Ale co když lékař žádné onemocnění nenachází a pacient má stále potíže, symptomy a není mu lépe? Pak přichází na řadu psychosomatická medicína, která vnímá člověka nejen jako tělo, ale také duši a prostor, ve kterém se odvíjí život člověka tzv. bio-psycho-sociální model.

Ptá se nejen na otázky „Co Vás bolí?“, ale také „Co Vás trápí?“, „Kdo Vás zlobí?“, „Co se Vám v životě děje?“. Dívá se na nemoc z jiného úhlu pohledu a řeší ji v širším kontextu.

A do tohoto kontextu patří pacientova rodina. Může to být třeba jen partner, ale mohou to být všichni, kdo do rodiny patří…třeba i pes.

 

P6: MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Dana Šroubková: Práce s psychosomatickým pacientem – setkání oborů, nové zkušenosti (Psychosomatické centrum Praha)
 

MUDr. Michaela Ročňová je lékařka s praxí praktického lékaře, atestací z psychosomatiky a výcvikem v rodinné terapii, matka 4 dětí. Má svou ordinaci v Šestajovicích. V Praze otevřela v minulém roce Pražské psychosomatické centrum. Psychosomatické konzultace zhodnocující všechny dosavadní potíže a jejich léčbu.

MUDr. Dana Šroubková: Pracuje jako psychiatr a psychoterapeutka na Psychiatrické klinice VFN, v Krizovém centru RIAPS, denním stacionáři KC Břevnov Fokus Praha, od r. 2009 – dosud na Psychosomatické klinice.  Studovala 2. LF UK (část studia na australské Sydney University), atestace z psychiatrie – 1997, 2008 – získání specializované způsobilosti v oboru, výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (VIAP 520 hodin), výcvik v Gestalt terapii pro pomáhající profese, kurz neverbálních technik. Kromě psychiatrické ambulance a individuální psychoterapie se zajímá o práci se ženami s psychickými problémy v období těhotenství a po porodu, na PSK vede spolu s kolegyní ženskou skupinovou terapii.

P7: MUDr. Večeřová Procházková: Biosyntéza- kontakt, hranice

Psychiatr, psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Pracuje jako ambulantní psychiatr pro Prahu 4 – Spořilov a jako psychoterapeutka ve vlastní poradně v Paláci YMCA, kde používá dynamickou psychoterapii a biosyntézu, dále působí jako lektorka – trenérka psychoterapeutického výcviku Skálova institutu v dynamické skupinové psychoterapii a lektorka kurzů postgraduálního vzdělávání lékařů (psychosomatika, psychoterapie) a jako supervizorka (ČIS) pro jednotlivce i instituce.

Profesní zájmy: problematika stresu, psychosomatika, poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, disociativní stavy, posttraumatické stresové poruchy, závislosti a závislostní vztahy.

Nar. 1971, promoce na 1. Lékařské fakultě UK v roce 1996, atestace z psychiatrie a psychoterapie.

 

P8: MUDr. Petr Kolátor: Komplexní přístup k dětskému pacientovi v rehabilitaci
 

MUDr.  Petr Kolátor je lékař s atestací z pediatrie a s dlouhodobou praxí v oboru rehabilitace

Studium medicíny absolvoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v letech 1987-1993. Po absolutoriu pracoval na dětském oddělení Krajské nemocnice v Liberci a následně na dětském oddělení Okresní nemocnice v Jablonci nad Nisou. 

Po složení atestační zkoušky se již naplno věnoval práci na pozici zástupce primáře na rehabilitačním oddělení v nemocnici Jablonec nad Nisou až do roku 2001. Následné roky se věnoval kontrole provádění klinických studií v České republice, dva roky působil jako medicínský poradce a až do roku 2016 vedl klinické týmy v Evropě a USA na pozici projektového manažera. V centrech komplexní péče Roseta, Sámova a Dobřichovice pracuje od roku 2011 na částečný úvazek.

Již během studia se zajímal o komplexní přístup v péči o pacienty a stejně tak i při hledání příčin onemocnění. Koncem studia zahájil výcvik v psychoterapii dle C. Rogerse. Ten ukončil v následujících letech. Krátce po nástupu na rehabilitaci absolvoval kurzy IPVZ v akupunktuře a EAV (elektroakupunktura dle Volla). Následně absolvoval výcvik v manuální medicíně u doc. Rychlíkové. Průběžně se věnuje studiu a praxi technik týkajících se psychiky a systemických postupů.

V péči o pacienty vždy vychází z podrobné anamnézy a staví na detailním somatickém vyšetření. Dle možností a potřeby somatickou terapii rozšiřuje o nástroje psychoterapie, psychosomatické medicíny, regulační medicíny a systemických postupů.

V Centrech komplexní péče (CKP) pečuje o dospělé pacienty i děti zejména s různými obtížemi pohybového systému, s bolestivými stavy, s neurologickými onemocněními atd. Účastní se komplexních psychosomatických vyšetření v týmu CKP.

 

P9: Mgr. H.Bláhová, Mgr. Lenka Papáčová, Mgr. Hana Sladká: Vztahy na úrovni těla pohledem fyzioterapeuta

Mgr. Hana Bláhová je fyzioterapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice. Ráda pracuje jak s dětmi od jednoho roku věku, tak i s dospělými. Ke každému pacientovi se snaží přistupovat empaticky a s úsměvem.  Při cvičení nejčastěji využívá principy vývojové kinesiologie a funkční principy (DNS, Vojtův princip, Bobath koncept aj). Tyto metody podporují optimální vznik a ukotvení základních pohybových programů, ze kterých vychází veškerý náš pohyb. Při manuálním ošetření se jí nejvíce osvědčila viscerální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze velmi jemně avšak efektivně ošetřit nejen svaly, klouby a funkci vnitřních orgánů, ale i komplexní fungování celého těla.

Mgr. Lenka Papáčová nabízí v Centru komplexní péče Dobřichovice individuální psychoterapii a psychologické poradenství. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK (1996 – 2001), absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii a řadu odborných kurzů a seminářů (transakční analýza, tematické kurzy metod koučinku, certifikovaný HR management apod.). Mnoho let působila jako psycholožka a psychoterapeutka v Denním stacionáři SANANIM pro léčbu drogově závislých, kde se věnovala především individuální a skupinové psychoterapii. Od roku 2001 se věnuje vzdělávání dospělých a pracuje jako lektorka, konzultantka a psycholožka. Specializuje se zejména na kurzy komunikace, práci se stresem, řízení času, týmovou spolupráci a věnuje se také výběru lidí a rozvojovým programům pro firmy i jednotlivce.

Mgr. Hana Sladká je fyzioterapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice. Na začátku každé terapie je pro ni důležité sdělení, se kterým klient přichází. Na základě tohoto sdělení a dřívějších či současných vyšetření pak upravuje použitou fyzioterapeutickou techniku (Brunkow, PNF, Fyzioterapii funkce atd.), relaxační přístup či se více orientuje na zvýšení fyzické zdatnosti (např. se zaměřením na sportovní aktivity klienta). Provádí také manuální lymfodrenáž. Pracuje s dospělými a dětmi od tří let. Ve svém volném čase působí jako dobrovolný plavecký instruktor v KONTAKTU bB. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, UNIFY ČR a členkou správní rady Nadačního fondu Karla Lewita.

 

P10: Mgr. Silvie Kotherová, PhD.: Meditace a narušení vnímání těla
 

Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D., působí jako výzkumná pracovnice v Laboratoři pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Zaměřuje se na výzkum náboženského rituálního chování z pohledu ztělesněné kognice (embodiment), především pak výzkum meditačních technik a alternovaných stavů vědomí. Věnuje se roli pozornosti, sugestibility, situačního primingu a biologických predispozic při náboženském chování. Má několikaletou zkušenost s vedením interdisciplinárního týmu složeného z kardiologů, psychologů, religionistů a antropologů. Rovněž byla zapojena do terénních experimentů s dětmi i dospělými.

 

P11: Mgr. Vít Bartoš, PhD.: Tělesnost a kognitivní procesy aneb proč se Deskartes mýlil

 Informace i autorovu nezískány. Pracuje na katedře filosofie TUL Liberec

 

P 12: PhDr. Helena Kalábová, PhD: Péče o duši – společně ve výchově a psychoterapeutické praxi

Fyzioterapeutka, původně zdravotní sestra (IDVPZ v Brně, specializace operační obory, specializace ARO a JIP), dále studovala Sociálně právní akademii NV v Hradci Králové, výkony v myoskeletární medicíně, Společnost J.E.P., 1994-96, VŠO Praha, Alšovo nábřeží, obor fyzioterapie, 1996-97 IDVPZ v Brně, atestační studium LTV a vyšetřovací techniky, 1996-01,  FTVS UK Praha, orientace na tělesné postižení a etopedii, 2002,  FTVS UK Praha, státní rigorózní zkouška, filosofie a psychologie, rigorózní práce, se zaměřením na problematiku epimelei a tělesnění, 2002-05, Pražská psychoterapeutická „fakulta“, závěrečná práce: pohled na nemoc a daseinsanalýza, 2007, PedF UK Praha, katedra filosofie, doktorské studium, disertační práce zaměřena na problematiku fenomenologie nemoci. Praxe: 1990 Preciosa – rehabilitace, nestátní zdravotnické oddělení, 1996, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, 1998 – doposud, Privátní praxe – psychoterapie, kinezioterapie a léčba bolesti, 2009 – doposud TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií

 

P13: PaedDr. Iclic. Michal Podzimek, PhD. Thd.: Holistický přístup v nemoci skrze theonomii
 

Kněz a pedagog, kaplan  TUL. Studoval (1990 – 1997) na UK v Praze, KTF UK – Teologická fakulta, Mgr. Obor: katolická teologie; 1998 – 2000  KUL Lublin, Fakulta administrativního a kanonického práva, ICLic. Obor: kanonické právo; 2012  KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, PaedDr. Obor: Učiteľstvo náboženskej výchovy; 2012   KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ph.D. Obor: Odborová (česky: oborová) didaktika; Studijní pobyty a stáže: 1992 – Pontificia Universitas Gregoriana – Roma, semestrální jazykový kurz, 1998 – 2000 KUL Lublin, Fakulta administrativního a kanonického práva, studium kanonického práva, 2014, 2015, 2016 – krátkodobé Erasmus+ výukové pobyty, Granada ES, Ružomberok SK, Jiné specializace: 2010 – 2011 – Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy v Praze – certifikovaný kurz vysokoškolského poradenstva

Pracuje od r. 2005 na Fakulta Pedagogická, Liberec – Katedra filosofie – odborný asistent s vědeckou hodností. V letech 2012 – 2/2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a Pedagogická, Liberec, proděkan pro studium. 2014 – 5/2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a Pedagogická, Liberec – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky – vedoucí katedry

 

P 14: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.: Tvůrčí součinnost dětí v psychosomaticky zacílené léčbě.
 

Nar. r. 1939 v Praze. Vystudoval mezinárodní ekonomické vztahy v Praze a psychologii na Karlově univerzitě v Praze a na University of Illinois, USA. Je doktorem filozofie pro obor psychologie a psychopatologie (1970) a docentem psychologie (1993) Karlovy univerzity, kandidátem psychologických věd (1975) na Československé akademii věd. Dále získal odbornou specializaci v klinické psychologii (1983) a v systematické psychoterapii (1999) v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a byl ustanoven supervizorem v rodinné a systemické terapii Společnosti rodinné terapie ČR (2003). Během své psychologické činnosti se zabýval metodologií psychologického výzkumu a měření a prováděl vlastní výzkumy zejména v oblastech normální a porušené osobnosti a rodiny z hlediska je jich diagnostiky a terapie. Ve své psychologické praxi se věnoval individuální a rodinné diagnostice, poradenství a psychoterapii dětí a dospělých, zvláště v oblasti poruch emocí, chování a rodinných vztahů a v oblasti psychosomatických a somatických onemocnění. Mimo to prakticky působil v přípravě vrcholových sportovců, v práci s ohroženou mládeží a v resocializaci odsouzených recidivistů. Doposud byl zaměstnán v Psychologickém ústavu ČSAV (1967-72), v Laboratory of Personality and Group Analysis, University of Illinois, Champaign, USA (1968 -69), ve Fort Logan Mental Health Center, Denver, USA (1969), v Kabinetě psychologie Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze (1972-92), na Katedře psychologie Filozofické fakulty University Karlovy v Praze (1992-94). V letech 1994 -2006 vyučoval výzkumnou metodologii a lékařskou psychologii v Oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od r. 2006 pracuje jako vedoucí Oddělení vědy a výzkumu Pražské vysoké školy psychosociálních studií, kde také vyučuje patopsychologii osobnosti a výzkumnou metodologii. Od roku 1995 se podílí na výcvikových a praktických úkolech Oddělení psychologie a sociologie Ministerstva vnitra ČR v Praze, zejména v oblastech personálního výběru, psychologické dynamiky a intervence v interpersonálních konfliktech, při stresu, v krizových a traumatizujících situacích. Od roku 2007 působí na částečný úvazek též klinicky v Centru pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kromě výuky psychologie, psychoterapie a psychosomatiky pro lékaře, psychology a studenty provádí již tři desetiletí praktický výcvik a vzdělávání v oblastech psychoterapeutických metod, zvládání stresu, řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů, účinné mezilidské komunikace a metod psychologického výběru lidí. Je autorem univerzitní učebnice psychologie osobnosti a řady knižních kapitol a výzkumných článků z oborů normální a patologické psychologie, diagnostiky a terapie osobnosti a rodinných vztahů, obecné, klinické a lékařské psychologie včetně standardizací zahraničních i vlastních psychologických testů. Mimo vlastní odbornou práci překládá odborné texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny

.

P 15: PhDr. Ludmila Trapková: Zdeněk Matějček v kontextu dnešních úvah o psychosomatice v rodině

klinická psycholožka, psychoterapeutka, rodinná a systemická terapeutka. Pracoviště: Ordinace klinické psychologie (privátní praxe), Ovenecká 34, Praha 7, člen týmu SKT Liberec od r. 1993 Vzdělání: FTVS UK obor TV – matematika, FF UK klinická psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, výcvik v individuální hlubinně orientované psychoterapii, ve skupinové psychoterapii dospělých i dětí, vzdělání v rodinné a systemické terapii, výcvik pro supervizory balintovských skupin, kurz práce s tělem dle MUDr. Schmidta, kurzy v ericksonovské hypnoterapii, výcvik supervizorů J.Hewson

Organizace: dříve členka odborné rady SOFT, lektor a supervizor rodinné terapie SOFT, člen kolegia Pražského psychoterapeutického institutu, člen ČPS ČLS JEP, člen Asociace klinických psychologů, člen ČIS, supervizor Evropské asociace supervizorů, člen SPM ČL“S, členka výboru SPM

Odborná praxe: ve zdravotnictví od r. 1985 Lektorská praxe: Vedoucí pětiletého výcviku typu SUR (1992-1997 s O. Schormem), člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, tři úplné cykly komplexního výcviku RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky a publikace

 

P 16: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.: Vzťahová väzba a biopsychosociálny model. Sú užitočné pre psychosomatickú prax?
 

Jozef Hašto je psychiatr, psychoterapeut s dlouholetou praxí, 32 let působil jako primář psychiatrického oddělení v Trenčíně, nyní je v soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxi v Bratislave. Má vzdělání v několika psychoterapeutických metodách, vyučuje na různých univerzitách (UP Olomouc OUSHI, Slovenská zdravotnícka univerzita a VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave). V současné době se věnuje zkoumání vztahové vazby v dospělosti jako determinantě zdraví.

Je synom obchodníka Jozefa Hašta narodeného v USA, ktorý po Druhej svetovej vojne spravoval továreň a predajne na obuv. Keď mal 9 rokov jeho otca uväznil komunistický režim. Súčasťou trestu bolo aj prepadnutie majetku v prospech štátu. Keď mal 16 rokov, otec bol prepustený z väzenia a rehabilitovaný. Tento zážitok podnietil záujem mladíka o ľudskú psychiku a vyústil do rozhodnutia študovať psychiatriu.

Patrí medzi kľúčové osoby slovenskej psychiatrie. Je autorom viacerých tak odborných publikácií ako aj publikácií pre laickú verejnosť, ktoré boli preložené aj do cudzích jazykov.

V roku 1990 pôsobil na ministerstve zdravotníctva ako poradca pre psychiatriu. Je zástancom komunitnej psychiatrickej starostlivosti. Okrem odbornej práce venuje veľa úsilia odbornému publikovaniu a osvete – hlavne búraniu predsudkov o psychiatrii, ktoré mnohým ľuďom bránia včas vyhľadať odbornú pomoc a získať lepšiu kvalitu života.

9. novembra 2016 ho prezident Andrej Kiska vymenoval za profesora v odbore sociálna práca.

Získal ocenenie Osobnosť roka Mesta Trenčín za rok 2000 v oblasti zdravotníctva, v roku 2009 cenu Biela vrana, ktoré udeľuje Aliancia Fair-play a VIA IURIS a cenu Ligy za duševné zdravie. Čestné členstvo v Českej psychiatrickej spoločnosti JEP 2009 za prínos pre českú psychiatriu. Má dve dcery. (Vikipedia)

P17: Mgr.et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD.: Zdraví je opravdu celek. Novinky v molekulární genetice potvrzují, co psychosomatici už dávno ví.
 

Marek Vácha (* 14. září 1966 Brno) je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž farářem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ (= zkratka pro „Orlí oko“), kterou používá ve svém jméně (Marek Orko Vácha).

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování.

Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco Nelson na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Býval učitelem biologie, náboženství a etiky na Biskupském gymnáziu v Brně a na Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Je přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V prosinci 2010 byl zvolen předsedou Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK. V roce 2013 i 2016 byl v této funkci potvrzen na další tříletá období. Externě rovněž vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Podporuje zrušení povinného celibátu v kněžské službě v katolické církvi.

P18: PhDr. Lucie Hornová, PhD., Mgr. Darina Fialová: Příznak jako otevřené dveře
 

PhDr. Lucie Hornová, PhD. absolvovala FFMU obor psychologie. Pracovala dlouhodobě se závislými v Anglii, později v ČR. Má výcvik v Rogersovské individuální terapii a v rodinné systemické psychoterapii. Pracuje s dětmi, dospělými a rodinami. Specializuje se na psychoterapii psychosomatických poruch. Absolovovala pětileté studium akupunktury. Je školitelem klinické psychologie, členem AKP a SOFT a evropským reprezentantem v EFTA. Absolvovala studium systemické supervize na Tavistocké klinice v Londýně. Je registrovaným evropským systemickým supervizorem. Dlouhodobě se zajímá o dialogické přístupy v psychoterapii.

Mgr. Darina Fialová: Studovala FF MU v Brně klinikou psychologii, které se od roku 1997 také věnuje. Zpočátku pracovala v Krizovém centru pro děti a mládež v Ústí nad Orlicí, nyní jako psycholožka, terapeutka a supervizorka na klinickém ambulantním pracovišti Psychologická ambulance Rychnov nad Kněžnou. Gestlat terapii poznala na workshopu spojeném s tancem a skloubení práce s tělem a prožitkové práce ji natolik oslovilo, že se mu věnuje dodnes v rámci skupinové i individuální terapeutické práce. Pracuje s celými rodinami, dětmi i individuálně s dospělými. Rovněž supervizní práce v Gestalt modalitě přináší další nadstavbu a umožňuje širokou kreativitu při práci s týmem.

 

P19: Mgr. Táňa Šimečková: Až o tom bude chtít mluvit, tak si řekne

Psycholožka a terapeutka pracující v soukromé praxi v Brně. Gestalt terapeutka, lektorka metody My Backpack pro práci s životním příběhem dětí v pěstounské péči nebo v osvojení, spoluautorka metody Archipelago pro práci s dětmi, které mají zkušenost s rozvodem či rozchodem rodičů.

 

P 20: MUDr. David Skorunka, Ph.D., Mgr. Tereza Keřkovská, Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.: Individualizovaně, systemicky, narativně?
 

MUDr. David Skorunka, Ph.D., psychiatr a psychoterapeut. Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové; skor@lfhk.cuni.cz, Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Tereza Keřkovská Pedagogicko-psychologická poradna, Praha

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno

 

P21: PHDR. Dušan Selko: Je možné realizovať model komplexnej psychosomatickej starostlivosti v transformujúcom sa zdravotníctve?

Jako psycholog pracuje  v Národním ústavu srdcových a cievných chorob v Bratislavě

Táto ambulancia vykonáva psychodiagnostiku, psychoterapiu a poradenskú činnosť u hospitalizovaných pacientov. Zabezpečuje ambulantnú psychologickú starostlivosť o pacientov po ukončení hospitalizácie v našom ústave. Realizuje orientačnú psychodiagnostiku u vybraných profesných skupín pri nástupe do zamestnania na NUSCH, a.s. a poskytuje psychologickú intervenciu podľa potreby pre zamestancov. Je možné využiť kapacitu ambulancie pre potreby preventívneho centra.

 

P22: PhDr. Helena Klímová: Příznak vnuků- trauma dědů

Helena Klímová se narodila v Praze, za Holokaustu přišla o většinu příbuzných z matčiny stran.

V 1960 promovala na Karlově univerzitě, obor filologie. V 70. letech absolvovala psychoterapeutické výcviky a vzdělání v SUR, vedené MUDr. Jaromírem Rubešem a doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, pořádané Českou lékařskou společností. Výcviky v rodinné terapii absolvovala u MUDr. Petra Boše, muzikoterapii u PhDr. Jitky Vodňanské. Cvičnou analýzu absolvovala u MUDr. et JUDr. Otakara Kučery supervizi u PhDr. Šebka a PhDr. Vackové. V 90. letech absolvovala výcvik ve skupinové analýze (IGA Kodaň).

Od 1962 do 1968 pracovala a publikovala jako redaktorka Literárních novin, později přejmenované na Literární listy v rubrice, kterou řídil Ludvík Vaculík. Po roce 1968 změnila profesi. sychoterapeutickou praxi provozuje od 1982, nejprve v manželských poradnách, v devadesátých letech pracovala v Psychoterapeutickém středisku Břehová. Dnes provozuje soukromou praxi.

Je členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Institutu skupinové analýzy, IRENE (předsedkyně), Rafael Institutu (čestná předsedkyně) a Group-Analytic Society International (čestná členka).

Od 1958 je vdaná za spisovatele Ivana Klímu, 2 děti, 4 vnoučata, 2 pravnuci.

Nebyla a není členkou žádné politické strany, signatářka Charty 77 od r. 1978. (Vikipedie)

 

P23: Mgr. Hana Heindorferová, Mgr. David Cichák: Psychosomatické potíže v rodinách, kde děti vyrůstají v příbuzenské pěstounské péčí
 

Mgr. Hana Heindorferová vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Další vzdělání a odborné kurzy: Výcvik v existenciální analýze a logoterapii, Terapeutická práce s traumatem, Terapie partnerského vztahu, V současnosti jsem frekventantkou čtyřletého výcviku Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, Profesní zkušenosti: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Liberec – 2008- dosud Poradensko-psychologické centrum Prométheus – psychoterapeut, poradce Domov Maxov – Domov pro osoby se zdravotním postižením – psycholog,

Mgr. David Cichák: Vedoucí poradny pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci, psycholog – manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči, Odborné vzdělání: Pedagogická fakulta, UJAK Praha, obor Speciální pedagogika, 2004 – 2006, Mgr. Pedagogická fakulta, UJAK Praha, Rigorózní zkouška, 2008, PhDr. Supervizní výcvik ČIS, 2013 – 2016, 500 hodin, MUDr. J. Pfeiffer, PhDr. V. Čermáková sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii – SUR, 1997 – 2001, 600 hodin, PhDr. M. Frouzová, J. Heller Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch, 2004 – 2008, 500 hodin, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková, Výcvikový kurz v telefonické krizové intervenci, 1999, 100 hodin, Terapie partnerského vztahu, 2011 – 2012, 100 hodin, Mgr. J. Knop, Mgr. M. Zemanová, Asociace manželských a rodinných poradců „Poradenská propedeutika“, 2004, Focusing, PhDr. K. Kopřiva, Aktuálně Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii, 2015 – 2018, 200 hodin, PhDr. S. Titl, PhDr. L. Lucká, Další kratší kurzy zaměřené na problematiku závislostí

 

P24: Mgr. Anna Havelková, MUDr. Michal Kryl: Přehled výzkumu v psychosomatice: historie a současnost.

O Mgr. Havelkové Anně nic nenalezeno.

Prim MUDr. Michal Kryl: lékař, (2 atestace, více než 20 let praxe), psychoterapeut
(absolvent certifikovaného psychoterapeutického výcviku daseinsanalyticky orientovaného, absolvent řady kurzů – relaxační metody, pomoc v krizi, práce se sny aj.), lektor akreditovaných výcvikových programů ve skupinové psychoterapii, lektor vzdělávacích kurzů ve zdravotnictví, vysokoškolský učitel, člen České Psychiatrické společnosti, člen České psychoterapeutické společnosti, registrovaný člen Seznamu psychoterapeutů ČR

 

P25: Mgr. Jarmila Tolimatová, MUDr. Pavel Bém: Tulipánovi a nábobosna – kasuistika z rodinné terapie

Mgr. Jarmila Tolimatová: jsem psycholožka a psychoterapeutka a nejčastěji pracuji s dospělými s úzkostně depresivní problematikou. Nejvíce praxe mám v pomoci závislým a jejich rodinným příslušníkům – partnerům, partnerkám a i dospělým dětem z rodin závislých při obtížích v budování jejich vlastní rodiny. Zkušenost mám také s problematikou ohrožených dětí a dospívajících a tématem chronické bolesti.

MUDr. Pavel Bém Lékař, psychiatr s řadou studijních pobytů v zahraničí v 90tých letech, rodinný terapeut, který se významně zapsal do dějin Prahy jako její primátor, za jehož vlády vznikl nejdelší tunel a pověstná Open Card.

P26: Mgr. Jakub Cigán: Úžas, náboženství a prosociální chování

Mgr. Jakub Cigán, Ph.D., je odborným asistentem Ústavu religionistiky FF MU a výzkumným pracovníkem Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Věnuje se experimentálnímu výzkumu náboženství, a především studiu konverze a procesu afiliace k náboženským skupinám z pohledu kognitivní vědy o náboženství. Specializuje se na výzkum narace a individuální autobiografické paměti ve vztahu ke sociální dynamice náboženských skupin. Realizoval rovněž sérii terénních experimentů (Mauricijská laboratoř pro experimentální antropologii) v rámci výzkumu propojujícího antropologické a kognitivně-psychologické v oblasti ritualizovaného chování.

P27: Mgr. Tomáš Řiháček, PhD., Mgr. Michal Čevelíček, PhD.: Mechanismy psychoterapeutické změny u psychosomatických potíží: Pohled napříč přístupy

Mgr. Tomáš Řiháček,PhD: Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU, doktorát z obecné psychologie jsem získal na FSS MU. Absolvoval jsem systematický dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii a navštěvoval jsem též řadu kratších výcviků a kurzů (výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, kurz neverbálních technik, výcvik v telefonické krizové intervenci ad.). Nejsem klinickým psychologem a nenabízím psychoterapii ve smyslu zdravotní služby. Psychoterapeutické služby poskytuji od roku 2005. Zkušenost s psychoterapeutickou prací s jednotlivci i páry jsem získal především díky osmileté praxi v manželské a rodinné poradně, později též v privátní praxi. Mimoto pracuji na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se psychoterapií zabývám také výzkumně; jsem autorem či spoluautorem řady teoretických a výzkumných studií v českém i mezinárodním kontextu. Působím též jako lektor v psychoterapeutických výcvicích.

Mgr. Michal Čevelíček,PhD Psycholog, pohybuje se na kademické půdě na brněnských fakultách, ve výzkumu, Odborný pracovník katedry pro výzkum a program ERASMUS+, Uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů.

P28: Mgr. Jolana Stehlíková,
Jako studentka obhájila diplomovou práci 7.6.2017 na UM v Brně

Mgr. Eva Kostolánská,
Jako studentka Mgr. Eva Kostolanská (abs. PrF MU, FSS MU) obhájila diplomovou práci 1.9.2014. Nyní patrně pracuje jako referentka na odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje. (může jít o shodu jmen a titulů)

Mgr. T.Řiháček, PhD.: Jak pacienti s medicínsky nevysvětlenými symptomy vnímají komunikaci s lékařem?   

Viz výše

 

P29: Mgr. Natálie Burešová: Postoje pediatrů k psychosomatice

Autorka je absolventkou magisterského oboru psychologie na Pvšps. V současnosti je na mateřské dovolené. Během studia absolvovala stáž na Psychosomatické klinice v Praze, kde realizovala kvalitativní výzkum o vlivu bodyterapie na léčbu psychosomatických pacientů.

P30: PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, Mgr. Jiří Macháček: Možnosti psychoterapie během rozvodu (20+10!)
 

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka. Psychosomatická klinika, Mobilní hospic Cesta domů, Praha

Mgr. Jiří Macháček, klinický psycholog, psychoterapeut, Psychosomatická klinika, Praha. integrativní psychoterapii zaměřené na tělo 

P31: MUDr. Natálie Kaščáková, prof. Jozef Hašto, profesor Petr Tavel: Súvisia chronické bolesti s traumatizáciou v detstve a neskoršom živote a štýlom vzťahovej väzby? (20+10‘) 

Natália Kaščáková je psychiatrička – psychoterapeutka se zájmem o psychosomatiku, posledních 10 let je v soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxi v Bratislave. Ve svém výzkumu na OUSHI Palackého Univerzity v Olomouci se věnuje zkoumání souvislostí mezi vztahovou vazbou, traumatizací v dětství a v pozdějším životě, resiliencí a psychickým a somatickým zdravím.

Jozef Hašto je psychiatr, psychoterapeut s dlouholetou praxí, 32 let působil jako primář psychiatrického oddělení v Trenčíně, nyní je v soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxi v Bratislave. Má vzdělání v několika psychoterapeutických metodách, vyučuje na různých univerzitách (UP Olomouc OUSHI, Slovenská zdravotnícka univerzita a VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave). V současné době se věnuje zkoumání vztahové vazby v dospělosti jako determinantě zdraví.

Peter Tavel  je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Je také vedoucím olomouckého Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Zajímá se především o výzkum v oblasti stáří, paliativní péče, demence, ale také determinant zdraví a je hlavním řešitelem a garantem projektu hovoryozdravi.cz (DIPEx).