Audio- čtvrtek

Přednášky k poslechu v plné verzi, upravena zvukařem Jiřím Václavkem

Ke zvukovému záznamu přednášky si můžete pustit také prezentaci autora


P1: zahájení konference: prim. MUDr. Michal Kryl, doc. RNDr. Picek, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.

P2: Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc: Dítě v dospělém pacientovi.

Prezentace: Šimek-Dítě v dospělém

P3: MUDr. Radkin Honzák, CSc.: Duše v břiše aneb střevní mikrobiom u dětí a dospělých.

Prezentace: Honzák-Liberec2018

P4: MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.: Pokus o integraci psychosomatických teorií

 

P5: MUDr. Barbora Branna: Jak zacházet s PS tématem v pediatrické praxi?

Prezentace: Branna-Liberec 2018

P6: MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Dana Šroubková: Práce s psychosomatickým pacientem – setkání oborů, nové zkušenosti. Prezentace: Práce s psychosomatickým pacientem

P7: MUDr. Alena Večeřová Procházková: Biosyntéza- kontakt, hranice

Prezentace: Večeřová- Biosyntéza Liberec 2018 kontakt- hranice

P8: MUDr. Petr Kolátor: Psychosomatická dynamika dětského pacienta v ambulanci FT

Prezentace: Kolátor-Komplexní přístup k dětskému pacientovi v rehabilitaci

P9: Mgr. H. Bláhová a kol.: Vztahy na úrovni těla pohledem fyzioterapeuta

Prezentace: Bláhová-prezentace

P10: Mgr. Silvie Kotherová, PhD.: Meditace a narušení vnímání těla (čte Mgr.Cigán)

Kotherova-Meditace a narušení vnímání těla

P11: Mgr. Vít Bartoš, PhD.: Tělesnost a kognitivní procesy aneb proč se Deskartes mýlil

 

P12: PhDr.Helena Kalábová,PhD: Péče o duši – společně ve výchově a psychoterapeutické praxi.  Prezentace: Kalábová-Péče o duši

P13: PaedDr. Iclic. Michal Podzimek, PhD. Thd.: Holistický přístup v nemoci skrze theonomii

Prezentace: Podzimek-holismus a theonomie 2018

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.