Audio- sobota

Sobotní přednášky, audiozáznam a prezentace:

P26: Mgr. Jakub Cigán: Úžas, náboženství a prosociální chování (20+10‘)

Prezentace: Cigán-Úžas, náboženství a prosociální chování

P27: Mgr. Tomáš Řiháček, PhD. Mgr. Michal Čevelíček,PhD.: Mechanismy psychoterepeutické změny u psychosomatických potíží: Pohled napříč přístupy

P28: Mgr. Jolana Stehlíková, Mgr. Eva Kostolánská, Mgr. T.Řiháček, PhD.: Jak pacienti s medicínsky nevysvětlenými symptomy vnímají komunikaci s lékařem?  Prezentace:  Stehlíková a kol.

P30: PhDr. Gražina Kokešová Kleinová, Mgr. Jiří Macháček: Možnosti psychoterapie během rozvodu.

P29: Mgr. Natálie Burešová: Postoje pediatrů k psychosomatice. Prezentace: Burešová Natálie – Přístup českých pediatrů

P31: MUDr. Natálie Kaščáková, prof. Jozef Hašto, profesor Petr Tavel: Súvisia chronické bolesti s traumatizáciou v detstve a neskoršom živote a štýlom vzťahovej väzby? Prezentace: Kascakova_Liberec2018

MUDr. Michal Kryl, V.Chvála, L.Trapková, závěr konference, diskuse, co ještě zbývá doříci?

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.