Zprávy z výzkumu

Zprávy z výzkumu

Milé kolegyně a kolegové, ráda bych Vám předložila souhrnné sdělení o dění v pracovní skupině pro výzkum v psychosomatice.

Časopis Československá psychologie uveřejnil koncem roku 2017 přehledovou studii o účinnosti psychoterapeutických postupů u pacientů s MUS. Souhrnnou prezentaci jste měli možnost slyšet už na 16. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci.

Zde uvádím odkaz a link na Researchgate.

Řiháček, T., Pavlenko, P., & Franke, H. (2017). Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Shrnutí metaanalýz a přehledových studií. Československá psychologie, 61(4), 350-362.

https://www.researchgate.net/publication/320346094_Ucinnost_psychoterapeutickych_postupu_u_pacientu_s_medicinsky_nevysvetlenymi_telesnymi_symptomy_Shrnuti_metaanalyz_a_prehledovych_studii.

Po měsících intenzivních příprav získal tým autorů v čele s Mgr. Tomášek Řiháčkem, Ph.D. z Centra pro výzkum psychoterapie při MU v Brně, grantovou podporu pro dlouho avizovaný výzkumný projekt psychosomatiky.

Počátkem roku 2018 bylo tedy zahájeno řešení výzkumného projektu s názvem Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie. Jeho cílem je mj. ověřit efektivitu skupinové psychoterapie poskytované formou denního stacionáře v podmínkách běžné praxe a dále prozkoumat roli prediktorů na straně pacienta a roli předpokládaných mechanismů terapeutické změny. Součástí projektu jsou též kvalitativní sondy mapující zkušenost psychoterapeutů s poskytováním psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy a zkušenost samotných pacientů. Projekt je financován Grantovou agenturou ČR (GA18-08512S) a probíhá v letech 2018 až 2020. V současné době jsou do něj zapojena čtyři klinická pracoviště (Psychosomatická klinika, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Denní sanatorium Horní Palata VFN v Praze a 1. LF UK, Denní stacionář Karlov Psychiatrické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK). Řešitelskou institucí je Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně. Kontakt: tomas.rihacek@gmail.com

Gratulujeme a těšíme se na zajímavá výzkumná zjištění.

Helena Franke