Volby 21018

Výbor SPM ČLS pracoval čtyřleté volební období. Je třeba zvolit nový výbor. Na této stránce budeme uveřejňovat aktuality týkající se těchto voleb. Kandidáty, termíny, informace o kandidátech…

 

a. Návrh kandidátů:

MUDr. Naďa Hanousková, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. V. Chvála, MUDr. J. Kabát, MUDr. J. Peichlová, MUDr. M.Kryl, PhDr. L. Trapková, Mgr. J. Týkalová, MUDr. M. Skálová, příp. D.Jandourková, MUDr. Pavel Čech, doc.PhDr.Stackeová, PhD. Někdo další?

b.       Formulář k volbám a žádost o schválení a administraci voleb 

c.        Volební komise: Mgr. Jan Knop, Mgr. J.Krulík,  Roubal? Masner? (z těch kdo nekandidují do výboru)

d.       Způsob: elektronické prostřednictvím sekretariátu ČLS a gReception

e.       Příprava voleb: medailony kandidátů, fotky, inform. bulletin (obsah Trapková, formát Šestáková)

f.         Představení kandidátů, zpráva výboru, zpráva kontrolní komise, etické komise na odborné schůzi SPM 27.4. 2018 

g.       Termín voleb: květen 2018. Úkol: připravit na příští schůzi výboru. Zkusit získat předsedu volební komise.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.