13.2. 2018

Přítomní: Chvála, Kabát, Trapková, Týkalová, Masner,
Omluven: Roubal, Skálová, nepřítomní:  Krulík, Poněšický;

Hosté: Ročňová, Branna, p.Šušák

Program:

 1. Agenda od minulého výboru (47 mejlů):
  • Stackeová souhlasí s kandidaturou do výboru
  • Jednání s p.Šušákem ohledně přípravy mezinárodní konference EAPM v Praze. Připraví rozpočet a přijde na schůzi výboru. Kolem toho korespondence a diskuse
  • Příprava příští vědecké schůze
  • David Skorunka koresponduje s výborem EAPM ohledně kongresu v Praze, vyžádal odklad rozhodnutí výboru.
  • Schází se medailonky kandidátů, zatím Peichlová, Stackeová
  • Prof. Telec upozorňuje, že v ČS registru poskytovatelů zdravotní péče není ani jediný psychosomatik. Ihned jednám s vedením ÚZIS, který vede registr poskytovatelů. Závěr: je třeba aby každý, kdo je oprávněn poskytovat psychosomatickou péči jednal se svým krajským úřadem a zaregistroval se jako psychosomatik. K tomu není potřebné číslo oboru. (informace od Ing. Ludmila Roubalová – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2)
  • Proběhla úspěšně 17.konference PM v Liberci. 407 účastníků, 150 lékařů
  • Na TK přišly 2 novinářky. Informace proběhla na ČT 24, v ČR plus
  • Publikovali jsme TZ po konferenci
  • Vznikla pracovní skupina „Psychosomatika pro lékaře“ (Ročňová, Šimek, Branná, Masner…) Zasluhuje diskusi
  • Výbor PS se stále snaží oživit psychosomatickou sekci…
  • Přišel k připomínkování návrh Vyhlášky o převedení specializací lékařů podle dřívějších právních předpisů na základní kmeny
  • Přišel předběžný návrh rozpočtu případné konference EAPM, navržený poplatek účastníka je 8723 Kč a to i při předpokládaném sponzorovi
 1. Diskuse k tématu: Pracovní skupina „Psychosomatika pro lékaře“ (Ročňová, Šimek, Branná, Masner…). Výbor podporuje snahu pracovní skupiny získat porozumění a podporu pro psychosomatiku u somatických lékařů všech medicínských oborů. K tomu účelu pracovní skupina použije již vypracovanou definici psychosomatické medicíny a pokusí se náplň a způsob naší práce formulovat a ohraničit takovým způsobem, aby byla pro somatické kolegy srozumitelná.
 2. Diskuse k proběhlé konferenci a schválení závěrečného účtu. Významná byla účast prof. Svačiny a jeho podpora psychosomatiky. Objevila se řada nových aktivních kolegů, kteří se ujímají organizace. Všechny hlavní přednášky jsou na webu konference. Konečný účet: Zisk (bez sponzorů) 188240 Kč. Po zdanění přibližně 150000,-Kč. 60000,- jako dar převede pořádající institut na účet SPM ČLS JEP.
 3. Projekt evropské konference EAPM v Praze příp. v r. 2020. P. Šušák poskytuje informace o firmě C-in, která dělá kongresy po celé Evropě už 25 let. Konferenci v Praze by zorganizovala ve své režii ve spolupráce s EAPM a SPM ČLS JEP. Předpokládaný rozpočet 4,5 mil. Z diskuse vyplývá: Je třeba oslovit potenciální autory přednášek a kandidáty do dalšího výboru SPM, členy případného organizačního výboru konference, jestli by do toho šli. (Chvála, termín do konce února)
 4. Noví členové: MUDr. Zuzana Urbánková, VPL, MUDr. Juricová Soňa, rehabilitace, psychosomatika, Mgr.et Mgr. Eva Bendová Bucharová, poradce a kouč, vysokoškolák: souhlas výboru s přihláškami
 5. Pracoviště do sítě: MUDr. Hana Deáková, PL pro dospělé. Žadatelka není členkou SPM. (vyřizuje Týkalová)
 1. Volby 2018:
  • Návrh kandidátů: MUDr. Naďa Hanousková, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. V. Chvála, MUDr. J. Peichlová, MUDr. M. Kryl, PhDr. L. Trapková, Mgr. J. Týkalová, MUDr. M. Skálová, příp. PhDr. D.Jandourková, MUDr. Pavel Čech, doc. PhDr. Stackeová, PhD., Mgr. Aneta Paurová, Karpíšek? Tomáš Bolek? Je třeba získat od nich medailony, proč by je měli členové SPM volit do výboru + fotografie (Trapková) dát na web SPM.
  • Formulář k volbám a žádost o schválení a administraci voleb
  • Volební komise: Mgr. J. Knop, Krulík J., P. Roubal (z těch kdo nekandidují do výboru)
  • Způsob: elektronické prostřednictvím sekretariátu ČLS a gReception
  • Příprava voleb: medailony kandidátů, fotky, informační bulletin (obsah Trapková)
  • Představení kandidátů, zpráva výboru, zpráva kontrolní komise, etické komise na odborné schůzi SPM 27.4. 2018
  • Termín voleb: květen 2018. Úkol: Oznámení sekretariátu ČLS (Chvála, Menclová)
 2. Různé: Začal výzkum v psychosomatice, grand na 2 roky. Informace je na webu SPM (referuje Kabát)
 3. Termíny výboru na r. 2018: 13.3., 10.4, 15.5.

Zapsal V. Chvála